Serveis per a la millora en la gestió

Calculem els costos de personal de nova incorporació realitzant simulacres de nòmines amb diferents opcions. Fem càlculs d’absentisme, gestió d’incapacitats mèdiques, malaltia comuna, maternitats, accidents laborals i malaltia professional. Estudiem i calculem les prestacions a la Seguretat Social (atur, jubilació, invalidesa...). També gestionem la contractació de Serveis de Prevenció.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top