Nòmines i cotitzacions a la Seguretat Social

En aquest servei incloem totes les modificacions i variacions produïdes durant el mes, a més de les actualitzacions derivades de les novetats legals: convenis, tarifes de cotització, regularitzacions, retencions...

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top