Contractes i pròrrogues

Exposem i estudiem les diferents possibilitats contractuals que permet la llei vigent, per tal d’escollir la més adequada per a cada cas, aprofitant les bonificacions de la Seguretat Social. A més, notifiquem amb antelació la finalització dels contractes que hi ha en curs, per a decidir la seva continuació o extinció.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top