Auditoria laboral

Analitzem la gestió de les relacions laborals de la teva empresa per a comprovar si s’ajusten a la normativa actual. Al realitzar una auditoria laboral elaborem un estudi exhaustiu de la teva empresa basat en l’àrea laboral, amb el qual et descrivim quina és la situació actual de la teva empresa. A continuació, fem una proposta de les modificacions que siguin necessàries i d’implantació immediata per a complir la normativa vigent, juntament amb recomanacions per a optimitzar la gestió.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top