Assessorament en el tancament de l'exercici

A TAX t’assessorem en el tancament de l’exercici, desenvolupant:

  • Anàlisis de l’evolució dels marges comercials i de les despeses de personal.
  • Conciliació entre la base imposable de l’IVA i els ingressos comptables.
  • Registre de la despesa per impost sobre beneficis.
  • Amortitzacions.
  • Clients de cobrament dubtós.
  • Provisions i distribució del resultat de l’exercici anterior.
  • Comprovació dels comptes amb Hisenda i la Seguretat Social.
  • Conciliació del balanç inicial al final de l’exercici.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top