Segueix realment el comptador a zero a la prestació d’atur?

La situació respecte al consum d’atur en els ERTO queda actualment d’aquesta manera:

  • Si el treballador, abans de l’1 de gener del 2022, veu finalitzat el seu contracte temporal, o pateix un acomiadament individual o col·lectiu per causes objectives, o un acomiadament improcedent i demana l’atur, en aquests casos no es descomptaran de les seves cotitzacions per atur acumulades les que hagués consumit per la prestació per ERTO.
  • En sentit contrari, els treballadors que demanin l’atur contributiu a partir de l’1 de gener del 2022 i fins l’1 d’octubre del 2026, es veuran afectats pel descompte de les prestacions que hagin estat cobrant de l’ERTO des de l’1 d’octubre del 2020, que és quan es va acabar la mesura de gràcia que “els ERTO no consumeixen atur”.

El SEPE reconeix que les prestacions per ERTO COVID 19 consumeixen atur des de l’1 d’octubre del 2020, sempre en prestacions que se sol·licitin abans de l’1 d’octubre del 2026 i amb la següent excepció: durant tot l’any actual 2021, si el treballador sol·licita l’atur com a conseqüència de final de contracte temporal, o acomiadament individual o col·lectiu per causes objectives, o acomiadament improcedent, tampoc es tindrà en compte l’atur consumit al cobrar l’ERTO.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top