Sancions per utilitzar software comptable manipulable a partir de l’11 d’octubre

La Llei 11/2021, de mesures contra el frau fiscal, aprovada el dia 11 de juliol de 2021, prohibeix el software comptable de doble ús que permet manipular la comptabilitat en les empreses i autònoms.

Així s'estableix que, a partir de l'11 d'octubre de 2021, els productors, comercialitzadors i usuaris estan obligats a utilitzar software comptable, de facturació i de gestió que no permeti alteracions i ocultació de dades. Aquests programes a més hauran de comptar amb un certificat que així ho acrediti atorgat pel Ministeri d'Hisenda.

L'incompliment d'aquesta obligació constituirà una infracció greu. En cas que el programa utilitzat no disposi de certificat, la multa podria ser de 50.000 euros. Aquestes sancions poden arribar fins a 150.000 euros en els casos en què s'ocultin ingressos i no es compleixin les especificacions tècniques assenyalades.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top