S’amplia fins al juliol de 2024 el programa d'incentius per a la mobilitat elèctrica MOVES III (Catalunya)

El Reial Decret 821/2023, de 14 de novembre, publicat al BOE el 15 de novembre, amplia fins al 31 de juliol de 2024 el programa d'incentius per a la mobilitat elèctrica MOVES III, que inicialment finalitzava a finals d'any 2023.

Característiques del programa Moves III:

 • Pressupost disponible a Catalunya: 196,76 M€
 • Convocatòria reglada i incompatible amb altres ajuts pel mateix objecte
 • Pressupost repartit en dues úniques línies d’actuació: per vehicle elèctric o punt de recàrrega per aquests vehicles
 • La tramitació de la sol·licitud de subvenció serà obligatòriament telemàtica per persones jurídiques i preferentment telemàtica per persones físiques (idCat Mòbil)
 • Accés al programa i al tràmit: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii

Quan puc adquirir el meu vehicle o punt de recàrrega?

 • Bases reguladores del programa de 4 d’abril de 2021 (Reial decret 266/2021)
 • Vigència del programa a Catalunya des del 10 d’abril de 2021 per a persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris o administracions públiques sense activitat econòmica
 • Vigència del programa a Catalunya des de l'1 d'octubre de 2021 per a persones jurídiques i administracions amb activitat econòmica
 • Termini per execució i justificació de 12 mesos, des de l’atorgament de l’ajut
 • Es cobra l’ajut atorgat un cop validada la justificació presentada
 • Final de la convocatòria el 31 de juliol de 2024

Qui pot sol·licitar aquests ajuts?

 • Autònoms o persones físiques que desenvolupin activitat econòmica. Import màxim limitat per Reglament (UE nº1407/2013) de “mínimis” a 200.000€ els darrers 3 exercicis fiscals. 100.000€ en cas de realitzar operacions de transport de mercaderies per carretera
 • Persones físiques majors d’edat. Límit d’1 vehicle en tota la convocatòria i màxim de 5.000€ per punt de recàrrega vinculat
 • Persones jurídiques, comunitats de propietaris, administracions i sector públic institucional. Límit de 50 vehicles per any i màxim de 800.000€ per expedient o 2,5M€ per infraestructura de recàrrega. A partir de l’1 de juny de 2023 el límit és de 250 vehicles

Quins codis IAE o CNAE no poden ser beneficiaris dels ajuts?

 • Empreses i autònoms que es dediquen a la producció, transformació i comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura; empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles; empreses que realitzen per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera
 • En cas d’infraestructura de recàrrega, igual que el punt anterior però pel transport de mercaderies per carretera sí que són elegibles amb un límit de 100.000€

Requisits que cal complir:

 • Els vehicles “demo” poden tenir una antiguitat de fins a 12 mesos, i el límit passa a 90 vehicles per concessionari o punt de venda.

Es poden subvencionar els vehicles "seminous” – M1, N1, L3e, L4e i L5e – amb les següents condicions:

 • Antiguitat màxima de fins a 12 mesos des de la 1a titularitat i, o bé la data de la sol·licitud d’ajut, o bé la data de la factura
 • La 1a titularitat ha de ser del propi fabricant (CNAE 291), o d'una empresa de rènting o de rent a car (CNAE 771)
 • Màxim de 250 vehicles seminous d’una mateixa titularitat

Ampliació del límit de vehicles a 250 vehicles en adquisició directa per als següents destinataris últims: o Comunitat de propietaris o Entitats locals o Empreses.

Com ha de ser l’adquisició de vehicles endollables i pila de combustible? A partir de 01/06/2023:

 • Són vàlides dues opcions: Adquisició directa o Leasing financer / Leasing operatiu (rènting) per un mínim de 2 anys
 • Els vehicles turisme (M1), furgonetes (N1) i motos (L), poden ser nous i matriculats per primera vegada a Espanya a excepció dels vehicles de rènting. També poden ser seminous de fins a 12 mesos d’antiguitat des de la primera titularitat i que aquesta hagi estat del fabricant o empresa de renting o de rent a car (vehicles L6e i L7e no són elegibles)
 • En cas de vehicles demostració, han de tenir un màxim de 12 mesos des de la primera matriculació a comptar fins la primera de les dues dates: la de sol·licitud d’ajut o la de la factura (màxim de 90 vehicles per punt de venda o concessionari)
 • El vehicle ha de figurar a la base de dades de vehicles de l’IDAE pel programa MOVES 3
 • Cost màxim dels vehicles turisme de 45.000€ (sense IVA) i de 53.000€ per vehicles de 8 o 9 places

Com ha de ser la implantació d’infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics?

 • Sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en modalitat d’adquisició directa
 • Destinada a l’ús privat (residencial o no), zones d’estacionament d’empreses públiques i privades, ús públic d’estacionament o en via pública, així com en estacions de servei i gasolineres
 • En el cas de comunitats de propietaris, serà subvencionable les canalitzacions per la preinstal·lació elèctrica i de servei de comunicacions (internet, 3G,...) per una recàrrega intel·ligent
 • Import màxim de 800.000€ per expedient. Màxim de 5.000€ en cas de persones físiques
 • Un mateix destinatari últim no pot rebre més de 2,5 M€ en tota la vigència de la convocatòria

Quina documentació cal presentar?

En aquest enllaç t’expliquem els detalls.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top