Retencions i ingressos a compte de l'IRPF a l'exercici 2023 i 2024

 

(*) Aquests percentatges es reduiran en un 60% quan els rendiments obtinguts pel perceptor tinguin dret a la deducció en la quota prevista a l'article 68.4 de la Llei de l'IRPF (deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, i de manera excepcional per a l'exercici 2023, també per rendes obtingudes a l'illa de la Palma per contribuents amb residència habitual i efectiva en aquesta Illa) (art. 101 LIRPF i D.A. 57a LIRPF –introduïda per LPGE per a 2023-)

(**) Aquests percentatges es reduiran en un 60% quan els rendiments obtinguts pel perceptor tinguin dret a la deducció en la quota prevista en l'article 68.4 de la Llei de l'IRPF (deducció per rendes procedents de societats que operin efectiva i materialment a Ceuta o Melilla que corresponguin a rendes a les quals resulti d'aplicació la bonificació establerta en l'article 33 de la Llei de l'Impost de societats) (art. 101.4 LIRPF i 68.4.3r.h) Reglament de l'IRPF).

 

- Veure en PDF

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top