Repartiment forçós de beneficis pels socis que ho exigeixin

En una recent sentència el Tribunal Suprem recolza que els jutjats i els tribunals puguin obligar a les companyies a repartir dividends entre els socis, tot i que a la junta general els socis hagin decidit destinar els resultats de l’exercici a reserves. 

 

Què suposa aquesta sentència?
Obre la possibilitat, fins ara inèdita, que els socis disconformes amb un acord social sobre l’aplicació dels resultats de l’exercici no només contemplin la possibilitat d’impugnar l’acord social per tal de deixar-lo sense efecte, sinó també l’oportunitat d’obligar a la societat a repartir els resultats de l’exercici entre els seus socis. 

Amb aquesta nova doctrina, els socis dissidents amb l’acord d’aplicació del resultat de l’exercici podran obligar a la companyia a repartir els beneficis sense necessitat de vendre les seves participacions socials o accions

 

Resum de la controvèrsia i resolució
La decisió estudia un assumpte sobre un procediment d’impugnació d’acords socials. Els socis disconformes demanaven la nul·litat de l’acord aprovat per la junta de socis que decidia destinar els resultats de l’exercici a reserves. La sentència declara la nul·litat de l’acord i el deixa sense efecte. No obstant, va més enllà i ordena a la societat repartir almenys tres quartes parts dels beneficis de l’exercici entre els seus socis. 

La decisió del Suprem avala una sentència de l’Audiència Provincial de La Corunya, que va establir el repartiment forçós del 75% del dividend. “Tot i que pogués semblar que la resolució judicial a l’acordar el repartiment com a dividends del 75% dels beneficis d’ambdós exercicis està suplantant la voluntat dels socis, doncs sembla que fa ús d’un marge de discrecionalitat que tindria la junta en relació a quina proporció dels beneficis s’haurien de destinar a dividends, en realitat no es dona aquesta suplantació”, apunten els magistrats del Suprem. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top