Recordatori obligacions de presentació en relació amb els béns situats a l’estranger

Et recordem que entre el dia 1 de gener i el 31 de març s’han de presentar les següents declaracions: formulari ETE al Banc d’Espanya, declaració Model D-6 al Ministeri d’Economia i Competitivitat i Model 720 a l’Agència Tributària.

 

Formulari ETE (Enquestes de Transaccions Exteriors)

Qui hi està obligat?

Estan obligades a presentar aquest formulari les persones físiques i jurídiques residents a Espanya que realitzin transaccions econòmiques amb l’exterior o bé que tinguin actius o passius situats a l’estranger, sempre i quan se superi el llindar d’1.000.000 d’euros.

Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació finalitza el proper 20 de gener del 2021.

 

Model D-6 (Declaració de valors dipositats a l’estranger)

Qui hi està obligat?

Hi estan obligades les persones físiques i jurídiques residents a Espanya que disposin de valors dipositats a l’estranger en empreses que cotitzen en borsa de valors o mercats organitzats. S’ha de presentar en qualsevol dels casos, ja que no estableix un import mínim per quedar obligat a presentar-lo.

Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació del Model D-6 finalitza el proper 31 de gener del 2021.

 

Model 720

Qui hi està obligat?

Estan obligats a presentar el Model 720 els contribuents residents fiscals a Espanya que siguin titulars de béns i drets a l’estranger.

Per l’exercici 2020, la declaració serà obligatòria quan:

  • Els imports declarats anteriorment hagin experimentat un increment superior a 20.000 €.
  • Se superi per primera vegada el llindar dels 50.000 € en alguna de les categories de béns (comptes, valors, béns immobles).
  • S’extingeixi la titularitat d’un bé o dret que fos objecte d’informació  en una declaració anterior.

Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació del Model 720 finalitza el proper 31 de març del 2021.

 

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubteu a posar-vos en contacte amb TAX Economistes i Advocats.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top