Quins cursos han de realitzar els treballadors en ERTO?

L'article 3 del Reial decret llei 18/2021 estableix que les accions formatives han de tenir com a objectiu la millora de les competències professionals i l'ocupabilitat dels treballadors en ERTO i hauran de desenvolupar-se a través de qualsevol dels tipus de formació prevista a la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació.

És important anar amb compte amb realitzar qualsevol curs privat que no estigui homologat a tal fi. Haurem de verificar la seva "homologació".

A més, no podem oblidar que la pròpia norma estableix un condicionant addicional respecte del nombre mínim d'hores que serviran per a justificar i acreditar l'increment percentual en l'exoneració de les cotitzacions a la Seguretat Social.


Hem d'entendre que les empreses amb menys de 10 treballadors que apliquin les exoneracions per la realització d'accions formatives hauran d'adequar-se a l'oferta formativa sense necessitat de complir amb un mínim d'hores.

 

Quan han de fer la formació?

  • Durant l'aplicació de la reducció de jornada o suspensió del contracte, en l'àmbit de l'ERTO, o en temps de treball (els descansos legalment establerts i el dret a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar)
  • Sempre abans de 30 de juny de 2022

 

Com s'acredita aquesta formació?
Resultarà fonamental que l'empresa pugui acreditar la realització d'aquesta mena d'accions formatives. Es poden escollir els cursos del propi SEPE perquè a més de l'acreditació pròpia per la finalització de l'acció formativa, quedarà registrades totes les característiques (durada, programació, dates d'inici i fi, etc.) davant un dels òrgans que han de justificar la seva realització.

Si l'empresa acredita la disposició d'aquests cursos per als treballadors, no estarà obligada al reintegrament de les exempcions quan aquests no les hagi realitzat.

SEPE i TGSS es coordinaran per a verificar la realització d'aquests cursos i informar, si és el cas, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social -ITSS- perquè aquesta iniciï els expedients sancionadors i liquidatoris de quotes que corresponguin per la diferència entre els imports aplicats (exoneracions) i els que correspondrien per no haver realitzat accions formatives o fins i tot no tenir dret a aquests.

 

La meva empresa pot aplicar les exoneracions malgrat que encara no s'hagin realitzat les accions formatives?

Les empreses poden estar aplicant els percentatges d'exoneració incrementats quan encara els seus treballadors no han realitzat les accions formatives que donen dret a aquests percentatges; aquest fet implicarà un compromís de realització de tals accions abans de 30 de juny de 2022.

De fet, com cal interpretar de l'article 3 del Reial decret llei 18/2021 i l'apartat anterior, serà la TGSS la que preguntarà al SEPE per si els treballadors sobre els quals s'ha aplicat una "exoneració formativa" han realitzat efectivament les accions formatives obligatòries; conseqüentment si han de realitzar-se abans de 30 de juny de 2022 aquest serà el marge disponible per a la seva realització.

 

Qui paga aquests cursos?
L'empresa. Ara bé, hi haurà un increment del crèdit per al finançament d'accions formatives (formació bonificada) que disposaran totes aquelles empreses que formin a persones afectades per ERTO en les condicions comentades. En concret l'increment del crèdit serà:

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb TAX Economistes i Advocats.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top