Quins ajuts tindran els autònoms a partir de l’1 de febrer?

D’aquí a uns dies s’aprovarà un pla per a prorrogar el paquet d’ajuts pels autònoms fins el 31 de maig.

El pla inclou noves condicions més flexibles per tal d’accedir a la prestació extraordinària per cessament d’activitat i l’ajornament de la pujada de tipus, que s’hauria incrementat entre 3 i 12 euros de mitjana cada mes.

No obstant això, els autònoms van rebre recentment la negativa de la Direcció general de Tributs a la possibilitat de reduir-se les despeses extra en subministraments (internet, llum, etc.) derivats del desenvolupament de l’activitat al seu habitatge i no al seu centre de treball, com seria habitual. Aquesta negativa es va donar perquè es considera una circumstància ocasional i excepcional.

 

¿Quines mesures inclou la pròrroga dels ajuts?
Flexibilització del cessament

  • Eliminació del requisit d’haver estat beneficiari anteriorment per tal d’accedir a la prestació.
  • Suspensió (fins el 31 de maig) de la pujada de quota prevista el 2021.
  • Eliminació de traves per accedir a l’ajut per a autònoms de temporada.
  • Reducció del 75% al 50% de la caiguda de l’activitat per tal de poder accedir al cobrament de la prestació i a l’exoneració del 100% de les quotes.

Segons les associacions d’autònoms, aquestes noves mesures permetran duplicar el número d’autònoms que es beneficiaran de la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

 

Qui podrà accedir al cessament d’activitat?
Els autònoms podran accedir al cessament d’activitat en quatre casos:

  • Autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat deguda a mesures de contenció enunciades per les autoritats: prestació del 50% de la base mínima de cotització que correspongui a l’activitat desenvolupada i exempció per part del beneficiari, del pagament de la quota mensual al Reta.
  • Autònoms que han patit restriccions horàries i d’aforament: podran accedir a la prestació extraordinària per cessament del 50% de la base, si acrediten el primer trimestre del 2021, uns ingressos computables fiscalment d’activitat per compte propi inferiors en un 50% als obtinguts en el mateix període del 2020. Quedaran exempts del pagament de la quota a la Seguretat Social.
  • Compatible amb la feina per compte propi: s’haurà d’acreditar una reducció d’ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% en el primer semestre del 2021 en comparació amb el segon semestre del 2019. La prestació serà del 50% de la base reguladora i les quotes quedaran exonerades.
  • Treballadors de temporada: per a aquells treballadors que han desenvolupat una única feina el 2018 i 2019, sempre que l’alta no superi els 120 dies en cas d’haver estat d’alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte aliè. Els treballadors temporals rebran el 70% de la base mínima de cotització corresponent a l’activitat desenvolupada i estaran exempts de cotitzar al Reta mentre duri la prestació, sempre que hagin cotitzat com a treballadors per compte propi entre quatre i sis mesos el 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal tingui un mínim de dos mesos a la primera meitat de l’any.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top