Quines sancions s’aplicaran per l’incompliment de la normativa de l’estalvi energètic?

Per tal de saber com es garantirà el compliment de les mesures d’estalvi energètic adoptades pel govern, cal acudir a dues normes que regulen l’incompliment de les normes energètiques. En particular el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), que va ser modificat el 2021 i que aplica les sancions previstes per Indústria, en una altra llei modificada el 2018

El control del compliment de la normativa (com assenyala aquesta normativa) dependrà de les Comunitats Autònomes. Sobre la inspecció sobre el terreny, es realitzarà per “personal facultatiu” determinat per la regió: 

 • Les instal·lacions s’inspeccionaran per personal facultatiu dels serveis de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma o per organismes de control autoritzats per aquest camp reglamentari, o bé per entitats o agents que determini l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma. 

 

Quines infraccions i multes es podran aplicar segons la llei?
El RITE és el reglament de les instal·lacions Tèrmiques, que controla en aquest terreny l’aplicació de la Llei d’Indústria. És en aquesta última on es regules les infraccions, que poden ser de tres tipus i comporten diferents sancions, i actualitzades el 2018 amb una modificació de la Llei. Segons aquesta premissa, aquells que no compleixin amb la norma, podrien haver de fer front a multes de fins a 60.000 euros si cometen una infracció considerada lleu. Les greus ascendirien a sis milions d’euros, mentre que les mot greus podrien arribar als cent milions d’euros, tot i que des del Ministeri matisen que els supòsits del nou pla d’estalvi energètic entrarien dins de les considerades com a lleus. El problema és que, almenys de moment, no existeix un criteri sancionador específic per a cada mesura, com sí que passa en altres països europeus que han adoptat normes similars. 

 

Qui ha d’aplicar aquesta normativa?

 • Edificis locals destinats als següents usos: 
  • Administratiu. 
  • Comercial: botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials i similars. 
  • Pública concurrència. 
 • Culturals: teatres, cines, auditoris, centres de congressos, sales d’exposicions i similars. 
 • Establiments d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 • Restauració: bars, restaurants i cafeteries. 
 • Transport de persones: estacions i aeroports.

 

Qui queda exclòs d’aplicar aquesta normativa?
Els centres de formació (col·legis, universitats, guarderies, etc), centres sanitaris, perruqueries, gimnasos, mitjans de transport (trens, avions, vaixells...),  bugaderies, hotels (on les habitacions són de regulació privada, tot i que sí que aplica a espais comuns).

Tampoc hauran d’aplicar aquesta normativa aquells recintes que justifiquin la necessitat de mantenir condicions ambientals especials o disposin d’una normativa específica que així ho estableixi. En aquest cas cal que existeixi una separació física entre el recinte amb els locals contigus que estiguin obligats a mantenir les condicions indicades anteriorment. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top