Quines sancions pots tenir si no tens fet el Pla d’Igualtat?

Les multes a les quals es poden enfrontar les empreses que no compleixin amb la seva obligació de tenir un Pla d'Igualtat varien dels 626€ als 187.515€. A més, aquesta quantia es podria multiplicar més encara quan l'autoritat laboral ja hagi avisat a l'empresa de l'obligació de disposar de Pla. Si es donés aquest cas, les multes oscil·len entre els 6.251 i els 187.515 euros.


Al contrari del que pot pensar-se, les sancions a les quals pot donar lloc el no compliment en matèria d'igualtat no sols són econòmiques. Sí que és cert que la sanció econòmica és la més coneguda, però no l'única. D'incomplir-se la normativa en matèria d'igualtat, l'empresari podria perdre automàticament, amb efectes des de la data en la qual es va cometre la infracció, els beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació i l'exclusió automàtica de l'accés a aquests beneficis durant sis mesos.

 

Per a quines empreses és obligatori tenir un pla d'igualtat?

  • Des de 2007, és obligatori per a les empreses de més de 250 persones treballadores.
  • A partir del 7 de març de 2020 és obligatori per a les empreses amb més de 150 i fins a 250 persones treballadores.
  • Des del 7 de març de 2021 és obligatori per a les empreses amb més de 100 i fins a 150 persones treballadores.
  • El 7 de març de 2022 és obligatori per a les empreses amb més de 50 persones treballadores.

 

Però que és un pla d'igualtat?
El pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir a l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.


El diagnòstic previ al pla és l'anàlisi que permetrà detectar aspectes o àmbits en els quals puguin estar produint-se situacions de desigualtat o discriminació i sobre els que haurà d'actuar el pla d'igualtat.


Si necessita informació sense compromís de com implantar un pla d'igualtat, a TAX t'ajudem. 

 

Et recordem que:
Des del 14 d'abril les empreses estan obligades a portar un registre salarial per sexes segons el que s'estableix en el Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes. Aquest registre s'ha de fer independentment del núm. d'empleats que tingui.

- Vídeo resum del Pla d'Igualtat Registre Salarial.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top