Quines sancions pots tenir si no presentes la declaració sobre monedes virtuals?

L'1 d'abril de 2024 finalitza el termini per a presentar la declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l'estranger, corresponent a l'exercici 2023, a través del model 721.

Quina informació has de presentar al model 721?

A la declaració cal detallar aquelles monedes virtuals situades a l'estranger quan el saldo conjunt a 31 de desembre de totes les monedes virtuals és superior a 50.000 euros.

Només ha d'identificar les monedes virtuals custodiades per empreses no establertes a Espanya.

Quines sancions pots tenir per no presentar en termini el model 721?

La sanció mínima és de 150 euros si es fa de manera voluntària sense requeriment previ de l'Administració Tributària, a raó de 10 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat que s'haguessin d'informar, amb un màxim de 10.000 euros.

Si la presentació fora de termini es realitza a causa d'una notificació d'Hisenda, la sanció oscil·larà entre un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 euros, a raó de 20 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat que s'haguessin d'informar.

Si presentes el model 721 de manera incompleta o amb errors en magnituds NO monetàries:

Pot suposar una sanció de 200 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat que s'hagués omès o fos errònia, sempre que es tracti de dades no expressades en magnituds monetàries, com la identificació de les entitats de salvaguarda de les monedes virtuals.

No obstant això, si s'esmena l'error abans que es produeixi un requeriment de l'Administració Tributària, no s'aplicarà sanció si l'esmena es presenta abans d'acabar el termini de declaració. Si s'esmena fora de termini s'aplicaran les sancions indicades per no presentar dins del termini i en la forma escaient, manifestament inferiors a les corresponents si és l'Administració qui se n’adona primer.

I si presentes el model 721 de manera incompleta o amb errors en magnituds monetàries:

Pots tenir una sanció mínima de 500 euros que es pot elevar fins al 2% de les quanties no declarades o declarades incorrectament si suposen més del 75% de les operacions que degueren declarar-se.

No obstant això, igual que en el cas anterior, si s'esmena l'error abans que es produeixi un requeriment de l'Administració Tributària, la sanció a aplicar serà la corresponent a la infracció per presentació fora de termini o fins i tot cap si l'esmena es realitza abans de finalitzar el període de declaració.

Necessites assessorament?

A TAX oferim assessorament legal, fiscal i laboral a empreses. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top