Quines empreses rebran la visita d'Hisenda segons el pla de control tributari?

Al pla de control Tributari 2022 que s'ha aprovat recentment, al BOE un dels temes que tracta és el “Pla de Visites” de l'Agència Tributària, que no deixa de ser la visita dels inspectors a les empreses.

Tal com explica el text del Pla, l'objectiu de les visites d'Hisenda serà "incentivar el compliment voluntari per part del sector del petit empresariat evitant, en la mesura que sigui possible, càrregues fiscals indirectes per a ells derivades dels procediments de comprovació inspectora". Això es deu al fet que per qüestions de desconeixement o simplement errors humans, en aquests sectors sovint es poden donar errors en qüestió tributària que cal corregir.

Però no només això: Hisenda també anticipa al seu Pla de Control Tributari que llançarà visites dels seus funcionaris a "determinats grups de deutors que no mostren intenció de regularitzar la seva situació" i que mantenen o fins i tot augmenten els seus deutes amb l'Agència Tributària mentre segueixen amb la seva activitat. En aquests casos, l'organisme buscarà el cobrament directe o indirecte d'aquestes quantitats.

A més, al 2022 Hisenda pretén augmentar la importància de les visites amb objectius de caràcter censal per a garantir la fiabilitat dels censos tributaris. En aquests casos es prioritzarà la presència en espais de 'coworking' o 'nius de societats', despatxos i llocs de mera recepció de correspondència.

Com decideix Hisenda les seves visites?

En primer lloc, es determinen els sectors objecte de visita per la presència d'economia submergida dins d'ells. Posteriorment, s'elabora una llista en la qual es recullen quins col·lectius són els que sofreixen aquest problema. D'acord amb Hisenda, les visites recauen sobre els sectors econòmics que puguin tenir incompliments en els pagaments d'impostos (especialment l'IVA), però també en aquells casos específics de reiterats incompliments d'ajornaments o de, directament, reconeixements de deute sense ingrés".

En la nova Llei Antifrau es va detallar encara més el catàleg de requeriments que necessita Hisenda per a poder realitzar les seves visites. En concret, el nou text exigeix que els Jutjats contenciosos administratius hauran d'estar al corrent (i autoritzar) d'aquests procediments de visita.

Com actuar si tens una inspecció fiscal en la teva empresa?

Si vols informació de com actuar davant una inspecció fiscal en la teva empresa, pots veure el webinar que vam fer sobre aquest tema: https://youtu.be/emueh2s81nw

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top