Quines despeses de la tornada a l’escola poden ser deduïbles a l’IRPF?

L'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) ha elaborat un informe on es recullen totes les deduccions aplicables a les comunitats autònomes de règim comú, per a les despeses de la tornada a l’escola.

Quines deduccions es poden aplicar a cada comunitat?

Andalusia

 • Es pot deduir el 20% de l'import de la quota fixa corresponent a la cotització anual de la persona ocupada satisfeta a la Seguretat Social per l'ocupador en el sistema especial del règim general d'empleats de la llar amb un límit de 500 euros anuals.
 • Les extraescolars d'idiomes o d'informàtica també desgraven a l'IRPF fins als 150 euros.

Aragó i Astúries

 • Són deduïbles les despeses de llibres de text i de material escolar (amb límits per trams en les bases imposables).
 • Les despeses d’escoles bressol, que ascendeixen al 15% per a fill@s menors de 3 anys.
 • A Astúries pot incrementar-se aquest percentatge fins al 30% en cas que la família resideixi en una zona en risc de despoblació.
 • Les despeses de transport escolar són també desgravables a Astúries.

Balears

 • Les despeses en llibres de text són deduïbles al 100% fins als 220 euros.
 • Les famílies poden deduir-se les despeses de classes extraescolars d'idiomes estrangers: un 15% amb un límit de 110 euros per fill@.
 • Es contemplen deduccions en les despeses per sortida de l'illa de residència per a estudis superiors, per una quantia de 1.760 €.
 • Les despeses d’escola bressol poden deduir-se fins a un 40% amb un límit de 660 €.

Illes Canàries

 • Deduccions d'IRPF per a l'invertit en educació superior fora de l'illa de residència (fins a 1.800 €).
 • Deduccions en les despeses d’escola bressol (18% fins a 480 € anuals).
 • També es dedueixen les despeses de material escolar, llibres de text, transport i uniforme escolar, menjadors escolars i reforç educatiu, 120 € pel primer descendent i 60 € pels addicionals.

Cantàbria

 • Permet deduir el 15% de les despeses d’escola bressol fins als 300 € anuals, i el 30% fins als 600 € si es tracta de famílies amb residència en zones amb risc de despoblament.

Castella-La Manxa

 • Les despeses d’escola bressol són deduïbles en un 30% fins als 500 euros.
 • És possible deduir les despeses en llibres de text editats per a les etapes corresponents a l'educació bàsica obligatòria.
 • És deduïble en un 15% de les despeses per a l'ensenyament d'idiomes en funció dels ingressos i el tipus de declaració.

Castella i Lleó

 • Són deduïbles les despeses destinades a cura de menors de 4 anys, bé sigui en escoles bressol (100% de la matrícula amb límit de 1.320 €) o a una persona ocupada a la llar (30% de l'abonat, amb límit de 322 €).
 • Les quotes a la Seguretat Social de les persones ocupades a la llar tenen també un percentatge deduïble: el 15%, amb el límit màxim de 300 €.

Catalunya

 • Les deduccions s'apliquen als préstecs concedits per al finançament d'estudis de màster i de doctorat i es retorna el 100% dels interessos d'aquests préstecs.

Extremadura

 • Poden deduir-se 15 € en material escolar per cada fill@.
 • És deduïble el 10% de l'invertit en la seva cura, fins als 14 anys, amb el límit de 400 €.

Galícia

 • És deduïble el 30% de l'invertit en la cura d'un fill@, fins als 14 anys, amb un límit que oscil·la entre els 400 i els 600 euros.

La Rioja

 • És deduïble el 30% de l'invertit en la cura d'un fill@, fins als 14 anys, amb un límit de 600 euros per menor.

Madrid

 • Hi ha deduccions per despeses educatives: 15% de les despeses d'escolaritat, 10% de les despeses d'ensenyament d'idiomes i 5% per l'adquisició d'uniformes.
 • Les famílies madrilenyes també poden deduir-se les despeses de guarderia per a menors de 3 anys. Aquestes deduccions estan sotmeses a determinats límits.

Múrcia

 • Les despeses d’escola bressol són deduïbles en un 20% fins als 1.000 euros i els llibres de text fins als 120 euros.
 • Amb el nom de “deducció per conciliació”, en aquesta comunitat les famílies tenen dret a deduir-se un percentatge del sou de la persona contractada per a cuidar a els nen@s: un 20% de les quotes a la Seguretat Social fins als 400€ anuals.

Comunitat Valenciana

 • Aplica un 15% de deducció per escola bressol i educació infantil fins als 270 euros.
 • Per al material escolar, s'observa la possibilitat de deduir-se 110 € per cada fill@.
 • Per contractar una persona per a ajudar a la llar, la família pot desgravar-se el 50% de les quotes de Seguretat Social.

Necessites assessorament fiscal?

En TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top