Què són les àrees de promoció econòmica urbana?

El DOGC del passat 24/12/2020 publica la Llei 15/2020, de 22 de desembre, on es recullen les característiques de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU). Es tracta d'una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per a donar impuls al teixit industrial català a través de la promoció de determinades zones urbanes i industrials. 

Què són les APEU?
D'acord amb la Llei 15/2020, el govern de la Generalitat estableix les bases per a la creació de les APEU. L'objectiu és promocionar i modernitzar determinats espais urbans, industrials i logístics. 

Quines funcions tenen les APEU?
- Impulsar l'activitat industrial, comercial, turística i urbana.
- Estructurar l'activitat de dinamització, publicitat i inversió. 
- Administrar de manera compartida els serveis comuns.
- Millorar l'entorn, apostant per una posada a punt de la senyalització, il·luminació, neteja i seguretat d'aquestes àrees. 

Qui crea les APEU?
Aquestes poden ser generades a través de:
- L'ajuntament del municipi
- Associacions empresarials territorials
- Titulars de locals de l'àrea que es vol promocionar

Com es financen les APEU?
A través de quotes dels associats, subvencions públiques o privades, així com impostos específics.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top