Què regula la Llei d'habitatge i quines novetats porta?

La Llei pel Dret a l'Habitatge desenvolupa el dret recollit a la Constitució a un habitatge digne, amb mesures com el límit al preu del lloguer o l'impuls dels habitatges públics. Es recull al BOE com la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel Dret a l'Habitatge.

Quines novetats incorpora?

Límits al preu del lloguer:

Per a contenir la pujada dels preus del lloguer, s'ha creat un Sistema Estatal de Referència del Preu del Lloguer d'Habitatge i es contempla una sèrie de mesures:

 • Beneficis fiscals per als arrendadors que facilitin l'accés assequible al lloguer.
 • Declaració de zones de mercat residencial tensionat durant un període de 3 anys.
 • Increment màxim anual del 3% del lloguer en els contractes vigents durant 2024. A partir de 2025, s'introduirà un nou índex de referència.

A les zones tensionades:

 • Els grans propietaris no podran signar nous lloguers amb preus superiors al de l'Índex de Referència.
 • Per als petits propietaris, els increments en nous contractes només podran ser del percentatge d'actualització anual permès sobre el preu de l'anterior contracte.
 • S'introdueix la possibilitat de pròrroga extraordinària per a l'arrendatari després de la finalització.

Nou impuls de l'habitatge públic:

 • Regulació dels parcs públics d'habitatge.
 • Qualificació indefinida de l'habitatge protegit per a garantir un període de, almenys, 30 anys.
 • Percentatge mínim del 50% per a habitatge en lloguer dins del sòl de reserva per a habitatge protegit i increment dels percentatges de reserva de sòl per a habitatge protegit.
 • Elaboració i manteniment d'un inventari del parc públic d'habitatge.

Major equilibri en les relacions entre arrendador i arrendatari:

 • Pròrroga extraordinària d'un any en els contractes d'arrendament per situacions acreditades de vulnerabilitat.
 • Despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte a càrrec de l'arrendador.

Protecció contra desnonaments:

 • Millores per a una atenció ràpida a les persones en situació de vulnerabilitat.
 • Solucions residencials per als afectats i ampliació dels terminis de suspensió dels llançaments.
 • Si és gran propietari i la demanda de desnonament afecta a persones vulnerables, haurà d'acreditar-se l'aplicació d'un procediment de conciliació o intermediació.

Redefinició de gran propietari i habitatge buit:

 • Gran tenidor: titulars de més de 10 immobles (5 o més si així ho sol·licita la comunitat autònoma).
 • Habitatge buit: habitatges que portin buides més de 2 anys, i sempre que el propietari tingui un mínim de 4 habitatges en aquesta situació.

Necessites assessorament legal?

A TAX Legal podem ajudar-te. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top