Què passa amb el tema dels interins que han de passar a indefinits?

El 17 de juny, el Govern, les comunitats autònomes i els ajuntaments van acordar postergar la solució laboral pels treballadors interins que porten anys sense consolidar la seva plaça de manera definitiva. Tot i que aquests treballadors poden semblar indefinits durant la seva vida laboral, poden ser acomiadats en qualsevol moment si la seva plaça és ocupada per un funcionari mitjançant oposició o si el seu lloc de treball queda sense pressupost.

 

Per tant, s’ha decidit esperar a les decisions dels tribunals espanyols sobre la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat dia 13 abans de prendre mesures sobre aquest assumpte.

 

La qüestió fonamental que Luxemburg ha de respondre és com convertir en funcionaris els treballadors interins amb molts anys als seus llocs, sense contravenir la legislació espanyola i respectant els principis constitucionals d’accés a la Funció Pública, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Això planteja com encaixa el model espanyol d’accés a la Funció Pública a la legislació europea sobre l’ocupació de durada determinada, regulat per l’Acord Marc del 1999 i la directiva comunitària corresponent.

 

El Tribunal Suprem rebutja que els interins es puguin convertir en funcionaris sense passar per les proves d’accés habituals a l’oferta d’ocupació pública, que es regulen sota els principis d’igualtat d’oportunitats, mèrit, capacitat i publicitat de les proves i qualificacions.

 

El 13 d’aquest mes, el Tribunal de Justícia de la UE va reiterar la seva posició sobre aquest tema al pronunciar-se sobre el cas de tres treballadores de l’administració catalana que reclamaven un lloc fixe després de diversos anys sense consolidar la seva feina. El Tribunal de Luxemburg argumenta que la legislació espanyola no preveu sancions per una administració que “abusa” de la contractació d’interins sense fer-los fixes. A diferència dels treballadors indefinits, que poden ser acomiadats en qualsevol moment com en el sector privat, els funcionaris són fixes i només poden ser acomiadats per faltes de disciplina molt greus, sense que se’ls apliqui l’Estatut dels Treballadors.

 

El Tribunal Europeu va indicar al Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona que són els tribunals espanyols i el Govern qui ha de realitzar els canvis legislatius necessaris per tal d’alinear-se amb la normativa europea. Mentrestant, Luxemburg aconsella que la millor manera de sancionar a les administracions incomplidores és convertir en indefinits a tots els interins en situació irregular, amb un règim d’acomiadament similar al dels funcionaris, és a dir, per indisciplina molt greu, sempre que l’administració compleixi la legislació espanyola.

 

Des de TAX et mantindrem informat de les novetats que hi hagi.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top