Què has de tenir en compte si els teus treballadors s’adhereixen a una vaga?

Què cal tenir en compte respecte als treballadors de la teva empresa?
Amb l’objectiu que puguis actuar adequadament abans i durant la vaga, t’indiquem les principals condicions que cal respectar davant el dret que té tot treballador a realitzar una vaga: 

  • El treballador que decideixi sumar-se a la vaga, no ho ha de comunicar amb antelació a l’empresa. 
  • Tot treballador que es vulgui adherir a la vaga està emparat per la Llei des del moment de la seva convocatòria i no es pot exercir cap pressió sobre ell perquè no la realitzi. 
  • Si el treballador exerceix el seu dret a vaga no s’extingeix la relació d’ocupació amb l’empresa ni pot donar lloc a cap tipus de sanció al treballador. 
  • Durant la vaga el treballador quedarà suspès temporalment del contracte de feina i no tindrà dret a salari. L’empresa el mantindrà en situació assimilada a l’alta, amb la no obligació de cotitzar a la Seguretat Social. 
  • L’empresari no pot substituir els treballadors que facin vaga per altres no vinculats a l’empresa. 
  • Les empreses encarregades de la prestació de qualsevol tipus de servei considerat  essencial per a la comunitat han de garantir la prestació d’uns serveis mínims necessaris, d’acord amb el que estableix la normativa vigent. L’aprovació d’aquestes mesures són competència exclusiva de l’autoritat Governamental. 
  • L’empresari pot tancar el centre de treball en cas de vaga quan existeixi un perill notori de violència per les persones o de greus danys materials, davant el risc d’ocupació il·legal del centre de treball o de qualsevol de les seves dependències o, per últim, que el volum de la inexistència o irregularitats en els centres de treball impedeixin el procés normal de producció. 

 

IMPORTANT
Cal tenir present que als treballadors que exerceixin el seu dret a vaga se’ls haurà de modificar la nòmina del mes en curs. Per aquest motiu és important que quan tinguis clar quins treballadors exerciran el dret a vaga ens ho comuniquis per poder realitzar els tràmits en els terminis reglamentaris. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top