Què has de saber sobre el nou impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles?

  • 1 de maig, l’Agència Tributària de Catalunya ha publicat el padró provisional dels vehicles que han de tributar per l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
  • De l’1 al 15 de maig, es pot consultar el padró provisional a la seu electrònica de l’ATC (Accés a la consulta del padró. Agència Tributària de Catalunya (gencat.cat)) , i revisar les dades sobre el titular i les característiques del vehicle, així com la quota a pagar. En cas que les dades no siguin correctes, s’hi podran presentar al·legacions fins al 4 de juny. Així mateix, si es domicilia el pagament i es subscriuen les notificacions electròniques, es pot gaudir d’una bonificació del 2%.
  • A partir de l’1 de setembre del 2021, es podrà consultar el padró definitiu de vehicles i s’iniciarà el període de pagament a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. Si s’opta per no fer el pagament a la seu electrònica, a partir de l’octubre del 2021 es rebrà una notificació amb l’import i els terminis d’ingrés. Aleshores, es podrà pagar a la seu electrònica de l’ATC, en entitats financeres col·laboradores, a través del telèfon 012, a través de L’ATC si truca (93 551 51 51), a les oficines de Correus i, amb cita prèvia, a totes les oficines i delegacions de l’ATC. En el cas dels rebuts domiciliats, se’n carregarà l’import el dia 5 de novembre del 2021.
  • L’accés al padró, tant al provisional com al definitiu, es pot realitzar mitjançant l’idCAT Mòbil (o altres sistemes d’identificació digital), el qual permetrà, segons calendari, a més de consultar les dades del padró, presentar al·legacions, domiciliar el pagament, subscriure’s a les notificacions electròniques, pagar la liquidació i presentar reclamacions.També s’hi pot accedir, alternativament, indicant el NIF del titular del vehicle, la matrícula i la paraula de pas rebuda al número de mòbil de contacte.

Si vols més informació:

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top