Què és un canal de denúncies i quines empreses tenen l'obligació de tenir-lo?

El passat 17 de desembre de 2021 va entrar en vigor en tots els països de la Unió Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, també coneguda com la Directiva Whistleblowing.

Aquesta directiva estableix normes mínimes comunes per a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió (contractació pública, protecció del medi ambient, salut pública, entre altres) a les empreses i obliga igualment a totes aquelles empreses (privades o públiques) d'entre 50 i 249 persones a implantar un Canal de Denúncies.

En aquests moments totes les empreses tenen l'obligació de tenir un canal de denúncies?
No. En aquests moments, l'obligació de tenir un canal a l'actualitat aplica únicament a empreses amb més de 250 empleats a partir del 2021 i, a partir de 2023, a aquelles que tinguin més de 50.

Si bé és cert que la Directiva va entrar en vigor oficialment el 17 de desembre de 2019, s'havia permès als estats membres de la unió un període de 2 anys per a la seva transposició a la normativa interna de cada país. No obstant això, Espanya encara no ha desenvolupat cap norma sobre aquest tema, amb la consegüent inseguretat jurídica que això comporta.

Què és un canal de denúncies?

Un canal de denúncies és una eina que permet als empleats i a altres persones alertar confidencialment a una organització sobre sospites de mala conducta.

Quines característiques ha de tenir el canal de denúncies de la teva empresa?

 • Que garanteixi l’anonimat i seguretat
 • Fàcil accessibilitat i fàcil ús
 • Compliment de les normatives legals
 • Informació comprovable

Què es pot denunciar en un canal de denúncies?

 • Conductes i accions immorals o il·legals envers l'acompliment del treball. Qualsevol conducta que pugui infringir la normativa de riscos laborals, comprometre la seguretat i salut dels empleats, així com l'incompliment dels procediments de l'empresa i dels codis ètics podrà ser denunciada. En general, tot comportament que pugui entendre's fora de la bona praxi empresarial.
 • Gestió inadequada o lucrativa dels recursos empresarials. Els conflictes d'interessos, l'ús dels actius empresarials per a fins propis o la inadequada gestió i maneig dels recursos també poden constituir motius per a emetre una denúncia. En aquesta categoria entrarien delictes greus com aquells que poden atemptar contra la salut pública, el Medi Ambient o la Seguretat nacional.
 • Robatoris. Qualsevol tipus de robatori, furt o sostracció de béns personals o laborals aliens.
 • Assetjament laboral i/o sexual. Qualsevol tipus d'abús de poder i assetjament -laboral, sexual o d'una altra índole- mitjançant la intimidació i l'amenaça oral, escrita o física, les conductes que violin els drets laborals i els estatuts del treballador així com el conveni col·lectiu són susceptibles de ser denunciats.
 • Tractes discriminatoris o tràfic d'influències. La diferència de tracte sobre un empleat respecte als seus companys de treball a causa de raons que no estan relacionades amb el seu acompliment laboral o comportaments que objectivament puguin ser considerats com a mobbing, així com el tràfic d'influències o l'aprofitament indegut d'informació.
 • Mal ús d'informació classificada. La manipulació, falsificació o publicació de dades de caràcter reservat.
 • Fraus i corrupteles. El frau fiscal, estafa, suborns, malversació de fons, blanqueig de capitals o qualsevol tipus de corrupció podrà ser denunciada.

Si estàs interessat a implantar un canal de denúncies a la teva empresa, contacta amb nosaltres i t'ajudarem.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top