Quan soc resident fiscal a Espanya? Aquest és el còmput que has de conèixer

D'acord amb la Llei 35/2006 de l'IRPF i altres normatives fiscals a Espanya, es considera que una persona física es convertirà en resident fiscal a Espanya si:

  • Roman més de 183 dies, durant l'any natural, en territori espanyol. Per a això, es computaran les absències esporàdiques, tret que el contribuent demostri que té residència fiscal en un altre país. En el cas dels paradisos fiscals, l'Administració tributària pot sol·licitar prova d'una permanència de 183 dies l'any natural en aquest lloc.
  • O si radica a Espanya el “nucli principal o la base de les seves activitats o interessos econòmics”, de manera directa o indirecta. Es defineix nucli d'interessos del contribuent com el lloc on es concentren la majoria de les seves inversions i on es troba la seu i administració dels seus negocis. Segons el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), el nucli principal o la base dels interessos econòmics del contribuent es situarà a Espanya quan es situïn més béns aquí que en qualsevol altre Estat (majoria relativa).

Com es calculen els 183 dies?

El TEAC assenyala que es computarà com a dia de permanència a Espanya tot aquell en el qual va haver-hi presència física durant algun moment del dia en territori espanyol, no exigint-se un nombre mínim d'hores. Si el contribuent roman un mateix dia a Espanya i a l'estranger degut a un viatge, el càlcul és 1+1, és a dir, és un mateix dia que computa 2 vegades.

Així mateix, els dies en què el contribuent inicia o finalitza un viatge des d'un aeroport espanyol, es consideren dies de permanència si creua la barrera duanera o d'immigració en territori espanyol.

Quines conseqüències té ser o no resident fiscal a Espanya?

  • Ser resident fiscal a Espanya: la persona haurà de tributar per tots els rendiments i rendes generats tant a Espanya com en la resta del món, la qual cosa podria resultar en una factura fiscal més elevada depenent de les circumstàncies personals de cada individu.
  • No ser resident fiscal a Espanya: la persona estaria únicament subjecta per “Obligació Real”, sobre aquelles rendes i béns que tingués a Espanya, excloent-se aquells que tingui o obtingui a la resta del món.

És aconsellable comptar amb assessorament fiscal ja que a més dels dies d'entrada i sortida, han de considerar-se les absències esporàdiques i altres circumstàncies que poden influir en el còmput de la residència fiscal.

Necessites assessorament per a la teva empresa?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top