Quan serà obligatòria la factura electrònica?

L'aprovació de la Llei Crea i Creix al Congrés, publicada al BOE el 29 de setembre, té com a objectiu facilitar la creació d'empreses, reduint els costos per a la seva posada en marxa i simplificant els tràmits. Entre les mesures que es recullen en aquesta Llei, s'inclou la facturació electrònica obligatòria per a empreses com un mètode per a reduir la morositat.

Major control per a frenar la morositat

Amb la nova normativa, cada vegada que una empresa realitzi una factura per a una altra empresa o autònom haurà de ser en format electrònic.

Actualment això ja es realitza quan les empreses han de facturar amb l'administració electrònica, remetent les factures a través de FACE en format Facturae. Ara s'universalitza, i les empreses hauran d'adaptar els seus sistemes en cas que no ho estiguin, per a crear i remetre aquestes factures electròniques.

Aquesta mesura suposa el primer pas cap a un major control de la facturació per part de l'administració de les empreses, ja que un dels objectius del model és garantir una major traçabilitat, al costat d'un major control de pagaments i control fiscal.

Caldrà esperar a la seva publicació al BOE per veure una mica més al detall els terminis i com s'han d'implantar aquests sistemes.

A més d'emetre les factures electròniques hi ha dos requisits importants que han de complir els sistemes de facturació de l'empresa:

  • S'ha de facilitar al destinatari la visualització de les factures de manera gratuïta i sense necessitat d'imprimir-les.
  • S'ha de facilitar als clients l'accés a les seves factures electròniques durant, almenys, els últims 4 anys.


Qui està obligat a realitzar factura electrònica?

L'obligació d'emetre factura electrònica no afecta únicament quan es vengui al consumidor final. L'autònom o l'empresa, que emeten factures a altres empreses, hauran de realitzar-les amb factura electrònica.

Terminis d'adaptació

Hi ha un període d'adaptació necessari perquè les empreses es posin al dia amb els seus sistemes de facturació.

  • Per a les empreses amb facturació anual superior als 8 milions d'euros,el termini és d'1 any una vegada publicat el Reglament que desenvolupi la llei.
  • Si la facturació és inferior als 8 milions d'euros les empreses tindran 2 anys de marge.

D’acord amb el que diu la llei, el Reglament s’ha de publicar en un termini màxim de 6 mesos a comptar des de la publicació d’aquesta Llei.

És en aquest últim període on es troben la majoria de pimes i autònoms, que a poc a poc veuran com les empreses els remeten aquestes factures i, alhora, els reclamen que utilitzin aquest format segons es vagi fent més universal.

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb TAX Economistes i Advocats.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top