Publicada la convocatòria pels ajuts extraordinaris a locals comercials (Catalunya)

S’ha publicat al DOGC la convocatòria pels ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall en establiments de productes no essencials i una superfície més gran de 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials situats dins de centres, galeries o recintes comercials, que s’han vist afectats econòmicament per les mesures preses a causa de la Covid-19.

 

Qui pot sol·licitar els ajuts?

  • Autònoms i pimes de comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres. Es consideren empreses de comerç les que presten activitats empresarials de comerç al detall i s’exclouen expressament els fabricants i majoristes que no es dediquen a la venda al detall.
  • Autònoms i pimes amb establiments o locals comercials situats dins de centres, galeries o recintes comercials i que hagin estat obligats a tancar (per les resolucions SLT/1/2021, SLT/67/2021, SLT/133/2021, SLT/275/2021 i SLT/436/2021) i que no venguin productes essencials ni tinguin accés directe des del carrer.

És necessari que tinguin, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

 

Quins requisits cal complir?
És necessari acreditar mitjançant declaració responsable inclosa a la sol·licitud, que l’activitat s’ha vist afectada econòmicament per les mesures preses per pal·liar els efectes de la Covid-19 i que ha estat obligada a tancar.

 

Quan es podran sol·licitar?
La sol·licitud es podrà realitzar a través del web http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici des del 10 de març del 2021 a les 9:00h i fins el 17 de març del 2021 a les 17:00h.


Es podrà presentar una sol·licitud per cada establiment dels que sigui titular el beneficiari d'aquests ajuts.

Les persones a qui es va atorgar una subvenció en el marc de la Resolució de 25-01-2021 (convocatòria per aquest sector, ref. BDNS 546019) publicada al DOGC 26.01.2021, seran considerats beneficiaris en la convocatòria de les presents bases per l'import establerts en aquestes, sense que sigui necessari que tornin a presentar sol·licitud, sempre que no s'hagin modificat les dades que van declarar i quan així es determini a la convocatòria. En cas de no estar interessat en rebre l’ajut, es podrà presentar el desistiment a través d’una petició genèrica.

 

Quina és la quantia dels ajuts?

  • Establiments de comerç al detall de productes no essencials amb una superfície superior als 400 metres quadrats: Aportació única de 5.000 euros per establiment.
  • Establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials: Aportació única de 5.000 euros per establiment.
  • Establiments de restauració, és a dir, bars, restaurants i cafeteries que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials: Aportació única de 7.000 euros per establiment.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top