Programes ICEX d'ajudes a la internacionalització

Programa ICEX Next

Objectiu:

Ajudar a desenvolupar l'estratègia d'internacionalització de les empreses, analitzar els millors destins per al seu producte o servei i recolzar un pla de negoci enfocat als mercats seleccionats.

Beneficiaris:

Qualsevol Pime espanyola, que tingui un producte o servei propi i/o marca pròpia. A més d'una facturació superior als 100.000 euros, exceptuant les Startup de base tecnològica. Sent també aquest Programa una oportunitat per a les empreses afectades pel BREXIT i les Pimes que van ser participants del programa PIPE fins a 2001.


Despeses subvencionables:
Es classifiquen en dos blocs, que cal complir íntegrament:
- Bloc 1: Assessorament personalitzat ICEX Next de 50 hores.
- Bloc 2: Despeses de prospecció i promoció internacional, despeses de desenvolupament de la xarxa comercial exterior, despeses de contractació de personal del departament internacional.

Es realitzarà un assessorament especialitzat per part de consultors i assessors nacionals i internacionals homologats per ICEX, durant un procés de 24 mesos, i amb el suport d'una subvenció econòmica dotada d'una quantia de fins a 20.000 euros.

 

Programa ICEX LOCALITZA

Programa de subvencions per a ajudar al fet que les pimes espanyoles es consolidin fora de la Unió Europea, dotat amb 2 milions d'euros. En concret, aquest programa de subvencions es centrarà en ajudar les empreses espanyoles a expandir-se al Regne Unit, els països del Mediterrani Sud i Oriental i Àsia.

Beneficiaris:

Les empreses que han iniciat el tràmit per a implantar el seu negoci en un altre país. A més, hauran de lliurar la documentació que se'ls sol·liciti en el moment de cursar la sol·licitud.
Les companyies poden pertànyer a qualsevol sector d'activitat i es poden implantar com a filial, sucursal o oficina de representació.

Requisits:

Entre els requisits sol·licitats, l'empresa ha de comptar amb marca pròpia i que presenti un acord viable i de qualitat en el mercat seleccionat. Igualment, no hauran de tenir deutes amb ICEX i hauran de justificar tant la viabilitat com la qualitat dels seus projectes.
Les empreses podran presentar fins a tres projectes. Els seleccionats accediran a una subvenció del 50% de les despeses amb un màxim de 30.000 euros.

Import subvencionat:
ICEX Espanya només subvencionarà despeses que estiguin justificades i que formin part de la convocatòria. Les ajudes es concediran per a les despeses prèvies a l'inici de l'activitat, és a dir, els que es deriven de la lògica implantació inicial d'una empresa, així com estudis de mercat, de viabilitat, despeses per a l'assessorament i el desemborsament propi de la constitució.

El mateix succeirà amb els recursos econòmics que s'inverteixen per a posicionar i promocionar l'empresa. Així com la creació de la marca i projecció d'aquesta, màrqueting, xarxes socials, participació en fires, congressos, cursos, aforaments o aplicacions mòbils.

D'altra banda, es sufragaran despeses derivades de la defensa jurídica de la marca i la seva homologació. Alguns d'ells són el registre de patents i registre de dominis web, homologacions i certificacions dirigides al mercat de destí, així com certificacions i prequalificacions davant grans clients en aquest mercat.

 

ACC10: Programa d'ajuda internacional E TRADE
Beneficiaris:

Pimes amb establiment operatiu a Catalunya que:
– Comptin amb una facturació mínima de 100.000 € durant l'últim exercici tancat.
– Disposin d'una pàgina web en algun idioma estranger.
– Disposin d'un pla de promoció internacional.

Quantia d'ajuda:
Subvencions de fins al 50% de l'import total del projecte subvencionable, amb un màxim de 10.000€.

Conceptes subvencionables:
Són subvencionables serveis externs i actius immaterials:
– Desenvolupament d'una web e commerce i continguts d'abast internacional
– Desenvolupament d'accions de màrqueting digital i campanyes de publicitat internacional
– Participació en mercats electrònics i directoris digitals internacionals
– Adquisició, desenvolupament i integració d'eines digitals per a l'optimització del negoci internacional.

Els projectes hauran de comptar amb un pressupost mínim subvencionable de 10.000 € i es podran dur a terme entre la data de publicació de la convocatòria i fins a 18 mesos a comptar des de la data de tancament de la convocatòria.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top