Programa Investigo de contractació de persones joves demandants d’ocupació en iniciatives d’investigació i innovació – Catalunya

Quin és l’objectiu de l’ajut?

En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, el Programa Investigo té com a objectiu l’atorgament d’ajuts per a la contractació de persones joves (menors de 30 anys) demandants d’ocupació pel desenvolupament i execució de funcions, tasques i iniciatives d’investigació i innovació, contractades en qualitat de:

 

 • Personal investigador (requisit mínim: títol de doctor o doctora).
 • Personal tecnòleg (requisit mínim: grau universitari o titulació equivalent).
 • Personal tècnic d’investigació, desenvolupament o innovació (requisit mínim: cicle formatiu de grau superior o grau universitari o titulació equivalent).

 

El requisit mínim de titulació requerida dels perfils descrits anteriorment s’haurà d’acreditar en el moment d’iniciar-se els contractes objecte d’aquest ajut.

 

Qui són els beneficiaris?

Empreses que pertanyen al sector públic o privat, Organismes públics d’investigació, Universitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades, Centres i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, Instituts d’investigació biomèdica o sanitària acreditats per ordre ministerial, Centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica, Altres centres públics d’I+D+i i Centres privats d’I+D+i, sense ànim de lucre.

 

Quin és el termini per a presentar la sol·licitud?

Has de presentar la sol·licitud entre el dimecres dia 3 d’abril del 2024, a les 9:00h, i el dia 4 d’abril del 2024, a les 14:00h.

 

Quina és la quantia de l’ajut?

L’ajut s’implementarà en forma d’un únic mòdul de 33.108,92 euros per persona contractada i any de contracte, que s’aplicarà a tots els contractes.

 

Quins requisits han de complir les persones a contractar?

 • Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys.
 • Estar desocupat i inscrit com a demandant d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • No haver desenvolupat cap tipus d’activitat d’investigació a la mateix entitat en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte.

 

Els tres requisits s’han de complir en el moment d’iniciar-se el contracte objecte d’aquesta convocatòria.

 

Quins són els requisits per a la contractació?

Les entitats beneficiàries dels ajuts hauran de convocar públicament les diferents ofertes de feina susceptibles de ser finançades i realitzar la selecció de les persones destinatàries tenint en compte els següents criteris:

 

 • Millor adequació entre la formació acadèmica de la persona candidata en relació amb les activitats d’investigació a desenvolupar.
 • Disposar dels estudis específics relacionats amb la matèria a desenvolupar i que els atorgui majors capacitats i competències per a desenvolupar les activitats d’investigació.
 • La valoració curricular i de les persones candidates s’haurà de realitzar mitjançant l’ús del currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó.
 • Les convocatòries per a la selecció de llocs de treball hauran de recollir les mesures que l’entitat tingui ja implementades a data de la sol·licitud per tal d’afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i la igualtat de gènere.
 • També podran incloure altres criteris que es considerin rellevants en funció de la seva pròpia normativa o que es corresponguin amb la realitat del col·lectiu.

 

Les persones destinatàries han de ser seleccionades per les entitats beneficiàries amb un mes d’antelació, com a mínim, a l’inici dels contractes.

 

La durada dels contractes a subvencionar ha de ser de 12 mesos i s’hauran de completar íntegrament com a màxim el 15 d’octubre del 2025.

 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top