Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda a Catalunya

Objectiu:

Donar compliment al Pla d'Acció, en la Línia de Potenciació del teixit comercial de proximitat, de l'artesania i de la moda amb l'objectiu de millorar la competitivitat de les empreses comercials i la professionalització del teixit associatiu.

En concret:

Donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial que tenen representació territorial o bé agrupen empresaris multisectorials, i que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes.

També es vol enfortir la totalitat del model associatiu actual, amb tota la seva capil·laritat, facilitant sinergies i serveis compartits entre les associacions i altres agents sectorials del territori.

Finalment, donar suport a la revitalització del teixit comercial i productiu dels seus associats, per superar els efectes que hagin pogut ocórrer per la crisis sanitària de la pandèmia del Covid-19.

Entitats beneficiàries:

Les entitats del sector del comerç, els serveis, l'artesania i la moda:

  • Entitats territorials sense ànim de lucre.
  • Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre.
  • Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres).
  • Les associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.

Entitats del sector de les fires que siguin:

  • Entitats territorials sense ànim de lucre.
  • Que tinguin àmbit nacional i que agrupin a més de 40 organitzadors firals.  Queden excloses les entitats d'àmbit més petit (provincial, comarcal, municipal) i aquelles que no agrupin com a mínim 40 dels principals organitzadors firals.

S'exclouen les fundacions i els col·legis professionals.

Quantia de la subvenció:

En el cas de les entitats territorials, associacions de mercats sedentaris i no sedentaris, gremis i entitats sectorials d'àmbit nacional, o d'àmbit municipal en el cas de la ciutat de Barcelona, fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 26.000 euros.

En el cas dels gremis i entitats sectorials d'àmbit comarcal o municipal (excloent Barcelona) fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 5.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 12.000 euros.

En el cas d'empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra), fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 4.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 8.000 euros.

Termini per presentar la sol·licitud:

Convocatòria pendent d´obrir.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top