Programa CONSOLIDA'T per a la consolidació i el creixement dels autònoms (Catalunya)

Quina finalitat té aquest programa?

Oferir suport per gestionar i orientar l'activitat professional dels autònoms en el moment actual, l’assessorament personalitzat i la formació per a la millora de la gestió empresarial. 

 

Què t'ofereix?

  • Reunions individuals obligatòries (online/presencial): de 5 a 13 hores d’assessorament personalitzat segons les necessitats dels participants (anàlisi del negoci o projecte, pla d’acció i seguiment).

 

Beneficiaris:

  • Persones treballadores autònomes pròpiament dites o econòmicament dependents (TRADE).
  • Persones treballadores autònomes societàries integrades en règim societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tinguin més de 4 persones contractades i/o acreditin una facturació inferior a 500.000 euros (microempreses).
  • Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom (exautònoms).
  • També poden participar-hi els/les treballadors/es autònoms d'anteriors edicions del programa Consolida't que continuïn en actiu i hagin vist afectat el seu negoci com a conseqüència de la COVID-19.
  • A més, i d'acord amb les previsions del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, es considera adient incloure dins del col·lectiu de persones destinatàries de l'ajut els familiars col·laboradors de les persones treballadores autònomes.

 

Quin cost té?

La participació en el Programa és gratuïta (100% subvencionat per la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Treball, Afers Socials i Família).


Calendari
Es durà a terme entre els mesos de febrer a octubre de 2021.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top