Programa Agents del Canvi per a la pime

A qui va dirigit el programa?

A empreses de 10 o més empleat@s, de tot el territori nacional, que vulguin impulsar la seva transformació digital mitjançant la contractació d’un Agent del Canvi en situació d’atur.

 

Quin és l’import de l’ajut?

El programa ofereix un ajut de fins a 20.000€ que es podrà consumir quan es contracti un Agent del Canvi.

 

L’ajut es distribueix al llarg del contracte, rebent-se un màxim de 1.000€ mensuals, a comptar des de la firma del contracte, i durant un màxim de 20 mesos consecutius.

 

Els pagaments es realitzaran trimestralment per les mensualitats corresponents a aquest període.

 

Com pots rebre l’ajut?

  • Sol·licita l’ajut: Completa el test de maduresa digital de la teva empresa i sol·licita l’ajut a través de la Seu Electrònica del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, aportant únicament el NIF de l’empresa i el codi IBAN del compte on desitgis rebre-la. Si compleixes els requisits necessaris (com ser pime, no estar en situació de crisi, o estar al corrent de pagaments tributaris i de Seguretat Social), rebràs un bo “Agents del Canvi” que et permetrà contractar un expert@ en transformació digital.
  • Selecciona el teu Agent del Canvi: d’entre els disponibles al Directori d’Agents del Canvi (disponible properament), on pots buscar per àrea geogràfica i accedir als seus perfils professionals. El procés de selecció és l’habitual a la teva empresa: entrevista, proves, etc. Abans de signar el contracte, hauràs de facilitar les dades del candidat@ per tal que es pugui validar la candidatura.
  • Contracta i comença a rebre l’ajut: Hauràs de signar el contracte (indefinit i a temps complet) amb l’Agent. Comunicar, a través de la Seu Electrònica, l’identificador del contracte, el número d’afiliació i el compte de cotització per a poder-ho validar.

 

Què és un Agent del Canvi?

És un professional amb formació completa i específica en competències digitals per a les pimes, que compta amb qualificació professional d’”Expert@ en Transformació Digital de la Pime”, després de la seva participació al programa “Generació Digital: Agents del Canvi per a persones en atur” que imparteix l’Escola d’Organització Industrial (EOI).

 

La seva missió és gestionar i fomentar el canvi cultural de l’empresa, contribuint a un augment de les vendes i del número de clients potencials, i reduint les despeses de gestió. Per això, compta amb coneixements sobre procediments de la pime, el seu mercat i la seva competència.

 

On puc sol·licitar l’ajut?

Pots accedir a aquest link

 

Vols més informació? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top