Presentació declaracions primer trimestre 2022

Ens adrecem a tu per comunicar-te que el proper dia 20 D’ABRIL DE 2022 finalitza el termini per a realitzar la presentació de les següents declaracions corresponents al PRIMER TRIMESTRE 2022:

MODELS  DESCRIPCIÓ TERMINI MÀXIM PER DOMICILIAR TERMINI MÀXIM PER PRESENTAR
Model 115        Retencions IRPF lloguer     15/04/2022      20/04/2022
Model 111           Retencions IRPF professionals i treballadors     15/04/2022   20/04/2022
Model 123        Retencions IRPF capital mobiliari          15/04/2022  20/04/2022
Model 303/349            Impost sobre el Valor Afegit   15/04/2022   20/04/2022
Model 130/131      Pagament fraccionat IRPF      15/04/2022      20/04/2022
Model 202  
 
Pagaments fraccionats IS 1P/20  15/04/2022  20/04/2022

 *Les domiciliacions es realitzaran com a màxim el 13/04/2022 al ser el 14/04 festiu

Per tal d’efectuar l’esmentada gestió, donar-te un servei més personalitzat i evitar sancions per la presentació fora de termini, t’agrairíem que contactessin amb nosaltres ABANS DEL DIA 4 D’ABRIL amb la finalitat d’indicar-nos les dades referents als teus ingressos, despeses i adquisicions i entregues intracomunitàries, d’acord amb les dades registrades als llibres.

Important:
Segons l’ordre EHA/3435/2007, s’estableix l’obligatorietat de presentar de forma telemàtica les diferents declaracions per totes les societats mercantils. Hisenda només permet domiciliar de forma telemàtica les liquidacions a pagar fins el dia 15 d’abril de 2022.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top