Presentació declaració responsable per la prórroga de bonificació del preu carburant

L’Agencia Estatal de la Administració Tributaria ja ha obert les sol·licituds electròniques per presentar les declaracions responsables, d’acord amb el que obliga el Reial Decret-llei 20/2022, article 36.2, a que els beneficiaris de la devolució del gasoil professional puguin rebre l'ajuda de 20 cèntims per litre de combustible.

Beneficiaris:
Titulars de vehicles matriculats a Espanya que durant el període de vigència de l'ajuda siguin beneficiaris de la devolució del gasoil professional:

  • Proveeixin combustible amb targetes de gasoil professional.
  • Han d'estar donats d'alta a l’AEAT per rebre la devolució parcial de l'impost d'hidrocarburs.
  • Vehicles a partir de 7,5t.
  • No es bonifica Ad Blue, ni tampoc el Gasoil B.

Empreses amb instal·lacions de consum propi:

Per les empreses que tenen instal·lacions per al consum propi, l'ajut estarà condicionat a complir els requisits i obligacions que existeixen per rebre la devolució del gasoil professional en aquesta modalitat.

Empreses no beneficiàries de la devolució del gasoil professional:

Per les empreses que disposin de vehicles que no es poden beneficiar de la devolució parcial de l'impost d’hidrocarburs s'ha configurat una ajuda directa que dependrà del tipus de vehicle. En aquest cas, han de complir: 

  • Autònoms o societats constituïdes a Espanya a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-llei, anteriors al 28/12/2022.
  • Disposar d’una autorització de transport: VDE, VT, VTC, VSE, MDLE o MDPE.
  • Limitat als vehicles que apareguin d’alta en el Registro de Empresas y Activitats de Transporte a l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-llei (28/12/2022).

Import de l'ajut:

- Entre 1 de gener  i 31 de març de 2023: 20 cèntims/litre.

- Entre 1 d'abril i 30 de juny de 2023: 10 cèntims/litre.

Com realitzar la sol·licitud electrònica per presentar les declaracions responsables?

Es necessari identificar-se amb el CERTIFICAT DIGITAL i estar donat d'alta com a beneficiari de la devolució del gasoil professional.

PAS 1.- Entrar a l'enllaç:     

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/DJ23.shtml

Fer clic a : Presentació declaració responsable de que l’empresa sol·licitant s'ha vist afectada econòmicament per la invasió d'Ucraïna.

Indicar el NIF de l'empresa i tot seguit marcar la casella de: DECLARO.

PAS 2.- Tornar entrar a l'enllaç:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/DJ23.shtml

Fer clic a: Presentació declaració dels ajuts rebuts. 

Identificar NIF i tot seguit clicar la casella declaració d'altres ajuts i adjuntar una declaració amb els ajuts rebuts.

Adjuntar el document. Pots utilitzar el model que et proposem a aquí.

PAS 3.- Només en cas de CONJUNT D'EMPRESES (associades o vinculades).

Entrar a l'enllaç: 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/DJ23.shtml
Fer clic a: Presentació declaració empreses associades i vinculades.

Presentar  una declaració per escrit on s'identifiquin les empreses vinculades o associades (en el cas de formar part d'un grup empresarial). Pots utilitzar aquest model.

PAS 4.- Només en cas de SUPERAR EL LÍMIT D'AJUT (2 milions d'euros)

Entrar a l'enllaç: 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/DJ23.shtml
Fer clic a: Presentació de declaració responsable per superar la quantitat màxima d’ajuts.

El termini per a presentar aquestes declaracions és des del 31 de gener de 2023 fins a la finalització dels ajuts.

Com es rebrà aquest ajut?

La sol·licitud de l'ajut es gestionarà de manera simultània i conjunta amb la devolució del gasoil professional. A final de cada mes es rebrà el pagament al compte bancari. Si no es rebés l'ajut passats 6 mesos a comptar des del final de cada mes es considerarà no concedida i es podrà posar un recurs d'interposició econòmica-administrativa.

El pagament de l’ajuda es realitzarà a partir del 30 d’abril.

Límit dels ajuts:

Aquesta ajuda forma part del Marc Temporal Europeo Ucraïna, pel que el límit és de 500.000€. Aquest límit es veu afectat per les ajudes directes que es van rebre les empreses que es van sol·licitar al març i a l'agost-setembre.


Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb TAX Economistes i Advocats.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top