Premis del sorteig de la loteria de Nadal 2022

La Llei 16/2012, de 27 de desembre, sotmet a tributació, a través d'un gravamen especial, els premis pagats corresponents a les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE). A continuació, detallem tota la informació.

Què estableix la Llei?

  • Estan exempts els premis l'import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000€.
  • Els premis amb import superior a 40.000€ només tributaran respecte de la part que excedeixi d'aquests 40.000€.
  • És a dir, si guanyes un premi inferior a 40.000€ no t'hauràs de preocupar de res.
  • La base de retenció del gravamen serà l'import del premi que excedeixi dels 40.000€ i el percentatge de retenció serà del 20%.
  • La SELAE procedirà a identificar als guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, és a dir, els que siguin superiors a 40.000€ per dècim, independentment que el premi hagi estat obtingut per un de sol o bé conjuntament per diverses persones o entitats. És a dir, en el cas de premis compartits, en els quals el premi es reparteix entre els participants, els 40.000€ exempts s'han de repartir entre tots els beneficiaris amb proporció al seu percentatge de participació.

Per exemple, un premi de 100.000€ tributaria al 20% sobre 60.000€ (100.000€ - 40.000€), per la qual cosa es realitzaria una retenció de 12.000€ i es percebrien 88.000€.


A quins premis afecta la Llei?

Únicament als premis organitzats per Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE); és a dir, tots els premis dels següents sortejos: Loteria Nacional, La Primitiva, Bonoloto, La Grossa de la Primitiva, Euromillones, La Travessa, Lototurf, Quintuple Plus, El Quingol, el sorteig extraordinari de Nadal i el sorteig del Nen. Al lot també entren els premis de la Creu Roja i els de l'ONCE.

Què més s'ha de tenir en compte?

Els contribuents de l'IRPF o els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l'abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació.

La base de la retenció del gravamen especial estarà formada per l'import del premi que excedeixi de la quantia exempta. El percentatge de retenció o ingrés a compte serà de 20%.

Addicionalment, els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l'abonament del premi podran sol·licitar la devolució que els pogués correspondre per aplicació d'un conveni per a evitar la doble imposició internacional.

Els contribuents de l'impost de societats que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial hauran d'incloure, com feien abans de l'1 de gener del 2013, l'import del premi entre les rendes del període subjectes a l'impost i la retenció/ingrés a compte del 20% suportat com un pagament a compte més.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top