Pots modificar la base de cotització d’autònoms fins el 31 de març de 2022

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l'any la base de cotització, i poden escollir una altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici.

  • La sol·licitud formulada entre l'1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l'1 d'abril

  • La sol·licitud formulada entre l'1 d'abril i el 30 de juny tindrà efectes l'1 de juliol

  • La sol·licitud formulada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l'1 d'octubre

  • La sol·licitud formulada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l'1 de gener de l'any següent

Per aquest motiu, els recordem que tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins el 31 de març, per tenir efectes a partir de l’1 d’abril.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions amb els imports vigents el 2022:

Base de cotització €/mes

Tipus de Cotització (*)

Quota a pagar €/mes

960,60

mínima a partir del 01-01-2022 -

30,6 %

293,94

1.035,90

mínima per a treballadors de 48  o més a 01-01-2022, llevat d’excepcions

30,6 %

316,98

1.202 

30,6 %

367,81

2.113,20

màxima per a treballadors  de 47, 48 anys o més, a partir 01-01-2022, llevat d’excepcions

30,6 %

646,64

4.139,40

màxima a partir del 01-01-2022  -

30,6 %

1.266,65

30,6 % = 28,30  % (contingències comunes) + 1,3 % (contingències professionals) + 0,9 % (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP).

La base mínima de cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2021 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d'altre, així com la de l'autònom societari, és de 1.234,80 euros mensuals.

Si estàs interessat en modificar la base de cotització o quota, agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top