Oberta la subvenció programa contractació “TU+1”

L’objectiu del programa de contractació “TU+1” és fomentar la contractació indefinida d’un treballador per part d’autònoms sense treballadors a càrrec. 

Qui són les persones beneficiàries de la subvenció?

Els treballadors autònoms sense assalariats a càrrec i societats limitades unipersonals, quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.

També els treballadors i treballadores autònoms amb un o diversos treballadors o treballadores autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquest o aquests treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.

Quines persones NO en poden ser beneficiàries?

  • Els treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE).
  • Els treballadors autònoms col·laboradors.
  • Els treballadors autònoms que formin part d'una societat civil privada (SCP) o d'altres tipus de societats, excepte les societats unipersonals.
  • Els treballadors autònoms que siguin socis de cooperatives.

Quin és l’import de la subvenció?

Es concedeix una subvenció de fins a 18.325,92 euros per a cada autònom/a o societat limitada unipersonal (SLU) sense treballadors a càrrec seu que formalitzi un contracte indefinit amb un treballador/ora en situació d'atur inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) durant un període mínim de 18 mesos.

Quin és el termini de presentació de la subvenció?

Comença demà divendres 28 d’octubre a les 9:00 hores i finalitza a les 15:00 hores del desè dia hàbil. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top