Oberta la convocatòria de subvencions per a noves oportunitats de negoci (Catalunya)

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a l'any 2024 per a la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci. S’ha dotat amb un fons d’ajut de 1.050.000 d'euros i es distribueix de la següent manera en funció de la tipologia del projecte:

  • 500.000,00 euros per a projectes empresarials de canvi estratègic, consistents en la realització d'un pla de negoci.
  • 550.000,00 euros per a projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ.

El pressupost per a projectes empresarials de captació de talent, consistents en la creació neta de llocs de treball qualificats als municipis de les zones de transició nuclear està condicionat a l'existència de fons per a finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica.

L'òrgan competent per a la instrucció del procediment serà la unitat d'ACCIÓ que tingui competències en matèria estratègia empresarial.

Quin pot sol·licitar aquesta subvenció?

Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya, constituïda amb les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa.

Queden excloses les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles, de la pesca i aqüicultura.

Quins requisits hi ha i quines actuacions són subvencionables?

T’ho expliquem en aquest Tax informa.

Termini per presentar la sol·licitud:

Des de les 09:00 hores del dia 21 de maig de 2024 fins a les 14:00 hores del 21 de juny de 2024.

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top