Novetats per als autònoms a la pròxima declaració de la Renda

L'Agència Tributària ha publicat al BOE les novetats per als autònoms a la declaració de la Renda de l'exercici de 2021.

Del 6 d'abril i fins al 30 de juny s'obrirà el termini perquè els treballadors autònoms comencin a presentar els impostos de l'any 2021. En aquesta campanya, l'Agència Tributària ha introduït algunes novetats amb l'objectiu de reduir les càrregues fiscals indirectes, millorar l'assistència al contribuent, limitar els requeriments als contribuents i aconseguir una Administració tributària més eficient.

 

Quines són les novetats de l'IRPF al 2022?

Rendiments de capital immobiliari

S'introdueix una casella per als arrendadors que no siguin 'grans tenidors' puguin consignar com a despesa deduïble la quantia de la rebaixa en la renda arrendatícia. És a dir, l'acord que totes dues parts van aconseguir per a reduir el cost del lloguer durant la pandèmia.

Concretament, al BOE s'especifica que aquesta novetat afecta a aquells professionals que voluntàriament haguessin acordat, a partir de 14 de març de 2020, una rebaixa corresponent a les mensualitats reportades en els mesos de gener, febrer i març de 2021. Sempre que es tracti de lloguers de locals a determinats empresaris i sempre que es compleixin els requisits exigits per la norma.

L'arrendador haurà d'informar separadament a la seva declaració de l'import d'aquesta despesa deduïble i el número d'identificació fiscal de l'arrendatari la renda del qual s'hagués rebaixat.

Subvencions i ajudes públiques

A partir d'ara les subvencions i ajudes públiques podran consignar-se a la declaració d'IRPF en quatre terminis, és a dir, en el període impositiu en el qual s'obtinguin i en els 3 següents.

A més, el Servei de tramitació de l'esborrany d'IRPF informarà de les quantitats pendents d'imputar en els pròxims períodes impositius. D'aquesta manera, en els exercicis següents s'informarà l'autònom en l'apartat de les seves dades fiscals dels guanys pendents d'imputar.

Deduccions per incentius en activitats econòmiques

El BOE també recull la possibilitat que els contribuents de l'IRPF que realitzin una activitat econòmica puguin aplicar, des d'1 de gener de 2021, les deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles de llargmetratges i curtmetratges, i per producció de determinats espectacles en viu d'arts escèniques i musicals.

Tres noves deduccions relacionades amb l'eficiència energètica

Apareixen tres noves deduccions temporals estatals de l'Impost:

1.     Per obres que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica de l'habitatge o local habitual o arrendat. Permet una deducció de fins a un 20% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades des del 18 març i fins al 31 de desembre de 2022, amb una base màxima de deducció de 5.000 euros anuals. Com a requisit, les obres realitzades han de suposar una reducció d'almenys un 7% a la demanda de calefacció i refrigeració.

2.     Es permet una deducció de fins a un 40% de les quantitats satisfetes per aquest tipus d'obres de fins a un màxim de 7.500 euros anuals, sempre que les obres realitzades contribueixin a una reducció d'almenys un 30% del consum d'energia primària no renovable.

3.     Obres de rehabilitació que millorin l'eficiència energètica en edificis d'ús predominant residencial. El contribuent titular de l'habitatge podrà deduir-se fins a un 60% de les quantitats satisfetes, fins a un màxim de 5.000 euros anuals, si s'obté una reducció del consum d'energia primària no renovable d'un 30% com a mínim.

El límit dels autònoms per a no declarar

La AEAT puntualitza que els professionals estaran obligats a declarar si han tingut "rendiments íntegres del treball, del capital (mobiliari o immobiliari) o d'activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, sotmesos o no a retenció, en el seu conjunt superiors a 1.000 euros i pèrdues patrimonials, de quantia igual o superior a 500 euros".

Així mateix, l'Agència Tributària també especifica que estan obligats a presentar la declaració de la Renda els contribuents que tinguessin dret a aplicar: el règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual, la deducció per doble imposició internacional i la deducció per compte estalvi-empresa".

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top