Novetats fiscals en el comerç electrònic: el model 369

La nova normativa de l'IVA intracomunitari per al comerç electrònic (en vigor des del passat 1 de juliol del 2021) ha introduït canvis fiscals per a aquests negocis, com és el model 369. D'aquesta manera, s'obliga als comerços electrònics a presentar aquest model, així com donar-se d'alta a la finestreta única (OSS) a través del formulari 035.

 

Què és el model 369 i per a què serveix?

El model 369 és un impost que va entrar en vigor a Espanya l'1 de Juliol de 2021, conjuntament amb la nova normativa de l'IVA a l’ecommerce.

Aquest formulari permet ingressar l'IVA dels països de la Unió Europea en els quals prestes serveis o realitzes vendes de productes mitjançant canals digitals a particulars.

Si ets un ecommerce, marketplace o simplement si et dediques a vendre productes o serveis en línia a particulars (B2C) de la Unió Europea, en la venda hauràs de:

  • Posar l'IVA del país del teu client.
  • Liquidar aquests IVAs en el model 369.
  • Després la Hisenda Espanyola s'encarrega de repartir aquests IVAs a cada país.

Tingues en compte que aquesta llei no afecta a les vendes que facis a empreses de la Unió Europea i que només s’aplica si realitzes vendes online.

 

Qui està obligat presentar el model 369?

Estan obligats a presentar el model 369 tots aquells que venguin a particulars de la Unió Europea béns o serveis a través de canals en línia i que el volum de vendes a aquests subjectes representin una facturació superior a 10.000€ anuals.

És a dir, en el moment que la meva facturació a particulars de la UE superi els 10.000€ estaré obligat a donar-me d'alta en el OSS (One-Stop-Shop o també conegut com a Finestreta Única) a través del model 035 i això implicarà que haig de facturar amb l'IVA del país del client que em compra i liquidar aquest IVA en el model 369 trimestralment.

Mentre no superi aquest import, aplicaré l'IVA d'Espanya (o del territori on estigui donat d'alta) i actuaré com fins al moment. Sortirà a la casella del model 303 com si fos una operació interior i liquidaré l'IVA a Espanya.

 

Quan ha de presentar-se el model 369?

Aquelles empreses que estiguin donades d'alta en el Règim de la Unió o en el Règim Exterior de la Unió hauran de presentar trimestralment el model 369, mentre que els que estiguin en el Règim d'Importació hauran de fer-lo mensualment. Aquest document s'ha de presentar electrònicament a través de la pàgina web d'Hisenda.

 

Com ha d'efectuar-se aquest model?

El professional ha d'emplenar les dades identificatives de l'activitat i del negoci, el període de liquidació, els ingressos rebuts de la prestació de serveis i l'import de la venda de béns a particulars d'altres països de la Unió Europea.

 

Finestreta única

D'altra banda, per poder donar-se d'alta a la finestreta única europea, s'ha de presentar el model 035. Tot aquest procés es pot realitzar en línia si es disposa del certificat digital. Només cal accedir a la pàgina web d'Hisenda, identificar-se, seleccionar el règim corresponent i procedir a l'alta.

Hem de recordar que aquells negocis que venguin productes o serveis a la Unió Europea, tant si superen com si no el llindar dels 10.000 euros, han de presentar el model 303 trimestralment.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top