Novetats de l’INTRASTAT a partir d’aquest any 2022

A partir de l’any 2022 entra en vigor el Reglament (UE) 2019/2152 del Parlament Europeu i del Consell, que regula estadístiques de l’àmbit empresarial entre les quals s’hi inclouen les relacionades amb el comerç internacional de béns dins de la UE. Degut a aquesta normativa europea, l’INTRASTAT ha patit modificacions a partir d’aquest any 2022.

 

Què és l’INTRASTAT?
És una obligació que, fins ara, declarava els béns adquirits o entregats en estats membres de la Unió Europea o Irlanda del Nord.

És una informació que se subministra mensualment, i s’ha de declarar abans del dia 12 del mes següent al període de referència.

A partir de l’any 2022, s’ha d’incloure, a més de les dades que ja es declaraven anteriorment, la següent informació:

  • Número d’identificació assignat a l’operador associat de l’Estat membre d’importació.
  • El codi del país d’origen de la mercaderia.

En general, estan obligades a presentar la declaració estadística INTRASTAT aquelles persones físiques o jurídiques subjectes a l’IVA que intervenen en un intercanvi de béns amb un altre Estat membre de la UE i que superen els llindars d’exempció establerts pel període de referència (mes natural al qual s’imputen les operacions realitzades a la declaració).

 

Com sé si estic obligat a presentar l’INTRASTAT?
Per veure si estem o no obligats a presentar aquesta declaració cal verificar si superem els denominats “Llindars d’Exempció” o “Llindars INTRASTAT”, que estan fixats en els següents imports anuals:

  • Flux d’importació: 400.000 euros.
  • Flux d’exportació: 400.000 euros.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top