Noves subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda del CCAM de Catalunya

Objecte de l’ajut:

Concessió de subvencions en l’àmbit del comerç al detall i els serveis per promocionar i impulsar el sector, la competitivitat i la qualitat.

 

Beneficiaris:

 • Professionals autònoms.
 • Empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra) donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.
 • Administracions locals i organismes públics inscrits
 • Entitats territorials, gremis i entitats socials sense ànim de lucre.
 • Associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
 • Empreses de serveis incloses a la subvenció:
  • Tallers mecànics
  • Serveis fotogràfics
  • Copisteries i arts gràfiques
  • Serveis de reparacions
  • Agències de viatges detallistes
  • Tintoreria i bugaderies
  • Perruqueria i salons d’estètica i bellesa
  • Bars i restaurants
  • Serveis de menjar preparat i càtering
  • Serveis de lloguer d’esquí
 • Només podran ser beneficiàries les incloses dins la categoria de PIME (petites i mitjanes empreses)

 

Quantia:

 • El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament.
 • La subvenció atorgada té el caràcter d’import màxim, que s’especifica a continuació.

 

Procediment de sol·licitud:

Quan es publiqui la resolució de la convocatòria les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics amb el model normalitzat als diferents canals disponibles:

 

Programes: els programes dels quals els gremis i/o empreses del sector de la restauració en poden ser beneficiàries són els següents:

 1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
  • Objectiu: Donar suport a les entitats del comerç per impulsar els “Plans d’Actuació per a les associacions de Comerç 2021”.
  • Requisits:
 • Despesa mínima subvencionable de 3.000 euros.
 • Disposar del pla d’Actuació Anual de, com a mínim, els últims tres anys.
 • Adhesió a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis del CCAM

Incompatible amb el Programa 2

  • Quantia: Fins el 80% de les accions subvencionades amb un màxim de 40.000 euros.
 1. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
  • Objectiu: Enfortir el model associatiu i donar suport a entitats territorials, gremis i entitats socials i empreses agrupades.
  • Requisits:
 • Despesa mínima subvencionable de 3.000 euros.
 • Creació d’un comitè de seguiment del PAE.
 • Adhesió a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis del CCAM.
  • Quantia: Fins el 80% de les accions subvencionades amb un màxim de 26.000 euros (entitats territorials i mercats sedentaris i no sedentaris), 12.000 euros (gremis i entitats sectorials) i 8.000 euros (empreses agrupades)
 1. Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses.
 • Objectiu: Potenciar les noves tecnologies.
 • Requisits:
 • Tenir un establiment a peu de carrer
 • Els projectes a subvencionar s’han de dur a terme a través d’empreses especialitzades.
 • La despesa mínima subvencionable ha de ser de 1.000 euros.
 • El projecte ha d’estar operatiu abans del 31 de desembre de 2021.
 • Les solucions tecnològiques han d’estar disponibles obligatòriament en català.
 • Quantia: 70% de les despeses subvencionades amb un màxim de 5.000 euros.
 1. Programa de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments
 • Objectius: Dinamitzar la recuperació de locals buits subvencionant la recuperació d’establiments i la seva reforma.
 • Requisits:
 • Inversió mínima subvencionable de 2.000 euros
 • Ser el titular del contracte en cas de compra, lloguer o autorització d’us i concessió
 • Els establiments s’han de destinar al sector del comerç o serveis.
 • S’accepten les sol·licituds d’obertura al 2021, encara que el traspàs o la compra s’efectués al 2020.
 • Quantia: 50% de les despeses subvencionades amb un màxim de 5.000 euros.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top