Noves subvencions al comerç, la restauració i serveis a Catalunya

1.-Programa de suport al procés de transformació digital de les empreses

Objectiu:

Facilitar la incorporació de noves tecnologies digitals a les empreses comercials, de forma que augmentin la competitivitat, tant d'aquestes com de les parades de mercats unicipals sedentaris i no sedentaris.

Contribuir a fomentar nous models de negoci, basats en l'omnicanalitat i en la millor experiència de compra possible per als consumidors i consumidores, creant estratègies que integrin botiga física i online.

Millorar el posicionament i la presència a internet del sector del comerç i dels serveis per tal d'adaptar-se i fer front a la nova situació i enfortir les seves capacitats i fer-lo més competitiu en l'era post-Covid19.

Beneficiaris:

Autònoms i empreses que tinguin, com a mínim, un establiment a peu de carrer a Catalunya en algun dels sectors següents:

1- Comerç minorista de venta al detall (tot tipus d´establiment).

2- Serveis de tallers mecànics, fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, agències de viatges detallistes, tintoreria i bugaderies, perruqueria i salons d'estètica i bellesa, bars i cafeteries, restaurants i empreses de menjar preparat i càtering.

3- Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Queden exclosos expressament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Requisits:

  • L'empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.

  • Inversió mínima 1.000 euros.

  • Realitzat per autònoms o empreses proveïdores especialitzades.

  • Data límit realització del projecte: 31 de desembre de 2022.

  • Les solucions tecnològiques (ecommerce, web, APPS, cartellera digital) han d'estar disponibles obligatòriament en llengua catalana.

Accions subvencionables:

Web personalitzades amb sistemes informàtics que permetin la gestió, màrqueting digital, xarxes socials, formació en màrqueting digital, ecommerce (recollida al punt de venda), digitalització del punt de venda, projecte d'estratègia digital 360º, projectes i estudis de consultoria digital per a l'assessorament especialitzat.

En cap cas es subvencionaran màquines de gestor de cobrament en efectiu (TPV), ni solucions ofimàtiques, ni sistemes operatius, Office o similars, ordinadors, tauletes, impressores de sobretaula, càmeres fotogràfiques, sessions fotogràfiques, etc.

Quantia de la subvenció:

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Procediment de concessió:

Per concurrència competitiva (puntuació).

Termini sol·licitud:

Convocatòria pendent d´obrir.

 

2.-Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments

Objectiu:

Subvencionar apertures i reformes de locals durant l´any 2022 i dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. També es vol garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals.

Àmbit 1:

Recuperació dels locals buits (compra, arrendament o concessió administrativa de locals) i de l'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2:

Reforma o millora d'establiments comercials i serveis on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys i parades de mercats no sedentaris (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).

Beneficiaris:

Autònoms i empreses que tinguin, com a mínim, un establiment a peu de carrer a Catalunya en algun dels sectors següents:

1- Comerç minorista de venta al detall (tot tipus d´establiment).

2- Serveis de tallers mecànics, fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, reparacions, agències de viatges detallistes, tintoreria i bugaderies, perruqueria i salons d'estètica i bellesa, bars, restaurants, empreses de menjar preparat i serveis de lloguer d’esquís.

3- Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Requisits:

Inversió mínima: 2.000 euros.

Àmbit 1: Ser titular de la compra, lloguer o concessió i no superar una inversió de 60.000 euros.

Àmbit 2: Botigues i parades de mercat municipal amb antiguitat de com a mínim 10 anys o 5 anys si són parades de mercats no sedentaris (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d'un familiar de fins a 2on grau).

 

Despeses subvencionables:

Àmbit 1: Derivades de la compra, lloguer, traspàs o concessió + despeses d’obertura (obres....)

Àmbit 2: Despeses derivades de la reforma (no inclou mobiliari ni maquinària)

Quantia de la subvenció:

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Procediment de concessió:

Per ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins l'exhauriment del seu pressupost que es determini a la convocatòria corresponent i com a màxim fins al 31 de desembre de l'any de publicació de la convocatòria.

Termini sol·licitud

Convocatòria pendent d´obrir.

 

ALTRES SUBVENCIONS:

Moda:

-  Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda.

-  Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes.

Artesania:

- Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana.

Entitats:

- Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, fires, artesania i moda.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top