Nova normativa sobre desplaçaments de treballadors

La nova normativa sobre desplaçament de treballadors entra en vigor a partir del pròxim 2 de febrer de 2022. Aquesta normativa recull:

  • Un nou sistema centralitzat europeu per a declaracions de desplaçament
  • Tramitació de l'alta de les empreses i els seus treballadors en el sistema
  • Declaracions de desplaçament
  • Requeriment a les empreses, o en el seu cas als conductors, de certificats

 

Quina documentació hauran de tenir els conductors desplaçats?

Podran tenir el document en paper o en format electrònic de:

  • Còpia de la declaració de desplaçament
  • Formulari A1 de la seguretat social

 

L'empresa, quina documentació necessitarà acreditar?

La documentació que acrediti la remuneració del conductor en el període del desplaçament:

  • Contracte de treball o document equivalent
  • Registre de l'horari del conductor (tacògraf)
  • Justificant del pagament del salari

 

Quines sancions poden aplicar-se en cas d'incompliment?

Les sancions seran aplicades per cada estat membre al seu territori. Seran efectives, proporcionades, dissuasives i no discriminatòries.

 

Existeix un salari mínim que s’hagi de tenir en compte?

Els salaris en els diferents països hauran de correspondre's amb un mínim de:

FRANÇA

  10,64 €/h  

ALEMANYA

  8,84 €/h

HOLANDA

  9,54 €/h

DINAMARCA  

  22,15 €/h

 

Des de TAX, t'ajudem en el compliment de la nova normativa.

A través del nostre col·laborador, actuarem com a representant autoritzat dels transportistes per a la gestió de la documentació i respondre a totes les sol·licituds de documentació realitzades pels estats membres de la UE.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top