Nova llei de residus. Què cal saber

Es va publicar al BOE el dissabte 9 d'abril la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular. 


Què has de saber d’aquesta nova llei?

  • Els comerços d’alimentació a partir de 400 m2 hauran de dedicar una zona de productes a granel (almenys un 20% de l’espai), una mesura que serà vigent l’1 de gener de 2023. També hauran d’acceptar que els clients portin carmanyoles, ampolles i bosses de casa
  • Els bars i restaurants estan obligats, per llei, a oferir sempre aigua de l’aixeta gratuïta als clients. La intenció és reduir el consum d’envasos d’un sol ús i fer més accessible l’aigua potable.
  • Es retira l’IVA de les donacions de productes a ONG com ara bancs d’aliments.
  • Empenta a la recollida selectiva, ja que els Ajuntaments que encara no ho facin estaran obligats a separar els residus (paper, metall, plàstic, vidre i orgànica) abans del 30 de juny del 2022, en municipis de més de 5.000 habitants. La resta, ho hauran de fer abans del 31 de desembre del 2023.
  • Dos nous impostos a partir de l’1 de gener del 2023:
    • Impost sobre els plàstics d’un sol ús que no siguin reutilitzables. Aquest impost serà indirecte, a tots els envasos que es fabriquin, importin o comprin dins de la UE, com ara gots, rotlles per embalar i altres. L’import serà de 0,45 € per quilo. En queden exclosos les pintures, tintes, laques i adhesius. També els envasos per protegir o presentar medicaments, productes sanitaris o residus perillosos d’origen sanitari i alguns altres d’ús agrícola i ramader.
    • Impost per dipositar residus a l’abocador. Aquest impost vol desincentivar que es deixin residus a l’abocador sense reciclar-los. 


Altres novetats de la llei
S’hi inclouen la revisió del règim sancionador, que inclou noves infraccions, com l’abandonament de deixalles disperses (littering) o la crema no autoritzada de residus agraris i silvícoles, i el no establiment de recollides separades. 

D’altra banda, també s’hi inclou una disposició específica sobre l’amiant, que obliga als ajuntaments a elaborar un cens d’instal·lacions i emplaçaments amb amiant amb un calendari per la seva retirada. A més, la llei revisa els procediments de declaració de subproducte i de fi de condició de residu, habilitant la possibilitat de desenvolupament a nivell autonòmic per agilitzar la transició cap a l’economia circular. 

De la mateixa manera, s’estableix que les entitats locals hauran d’aprovar ordenances municipals que permetin aconseguir els objectius fixats a la llei i hauran d’establir taxes diferenciades que tinguin en compte el cost real de les operacions de gestió de residus realitzades i que permetin implantar sistemes de pagament per generació. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top