Nova llei antifrau: software de facturació i comptabilitat

Una de les principals novetats que inclou la nova llei antifrau és que els programes de facturació i comptabilitat hauran d’impedir la modificació i destrucció dels seus registres. L’objectiu d’aquesta novetat és eliminar el software de doble ús, que oculta la facturació i permet portar una comptabilitat paral·lela a l’oficial.

De moment està pendent d’aprovació el reglament que ho regularà. Si hi ha alguna novetat al respecte, informarem puntualment.

 

Quins requisits ha de complir el software antifrau?
Els registres dels programes informàtics amb processos comptables, de facturació o de gestió han de tenir les següents característiques:

 • Integritat
 • Conservació
 • Accessibilitat
 • Llegibilitat
 • Traçabilitat
 • Inalterabilitat
 • No tenir interpolacions, omissions o alteracions de les quals no en quedi deguda anotació als sistemes.

 

Quan es començarà a aplicar?
Disposar dels software adaptats és obligatori des del passat 11 d’octubre del 2021. No obstant això, per tal que aquest sistema es pugui començar a considerar d’obligatori compliment per empreses, autònoms i desenvolupadors i comencin les sancions, és necessari esperar a la publicació del reglament que estableixi uns requisits específics.

 

Quines sancions pot suposar l’incompliment d’aquesta llei?
Es consideraran infraccions greus, amb una sanció de 50.000€ per cada exercici per:

 • La tinença d’un sistema o programa que no estigui certificat, tot i que no s’hagi utilitzat.
 • O per l’alteració o modificació d’un dispositiu que hagi estat certificat.

Hi haurà sancions de 150.000€ per qui fabriqui, produeixi o comercialitzi el software i sancions de 1.000€ per no certificar els programes fabricats.

Per tal de poder concretar més, estem a l’espera del Reglament.

 

Quines circumstàncies permetran sancionar un productor, fabricant o comercialitzador?
Encara no es coneixen els detalls, però s’han donat les següents pistes:

 • Permetre portar comptabilitats diferents que dificultin el coneixement de la veritable situació de l’obligat tributari.
 • Permetre no reflectir, total o parcialment, l’anotació de transaccions realitzades. Igualment, tampoc han de permetre que es reflecteixin transaccions diferents a les anotacions realitzades.
 • Permetre alterar transaccions ja registrades.
 • Incomplir les especificacions tècniques pendents de desenvolupament.
 • No estar certificat el programa o sistema.

És a dir, està prohibit el software de doble ús.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top