Nova línia d’ajuts “Activa” per a pimes

El 25 d’agost del 2022 es va publicar al BOE l’ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió d’ajuts a través dels programes Activa Indústria 4.0, Activa Creixement i Activa Ciberseguretat. El pressupost total ascendeix a 57 milions d’euros procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea.

 

A qui van dirigits aquests ajuts?
Aquests ajuts es dirigeixen a les pimes i als autònoms societaris que tinguin treballadors a càrrec seu.  

 

Quin és el seu objectiu?
Es pretén proporcionar a les empreses les capacitats necessàries per tal que puguin créixer i ser més competitives. Per aconseguir-ho es realitzarà un assessorament individualitzat en creixement empresarial, transformació digital a Indústria 4.0 o cibreseguretat. Cada pime tindrà un pla d’acció personalitzat per a cada un d’aquests programes. 

 

Quins programes inclou la línia d’ajuts Activa?
Activa industria 4.0: ofereix un diagnòstic exhaustiu de la situació digital de partida de l’empresa i l’elaboració d’un Pla de Transformació. Aquest programa està orientat a ajudar a 3.300 pimes de la indústria manufacturera en la seva transició a Indústria 4.0. 

Activa Creixement: ofereix una anàlisi de l’empresa amb l’objectiu de detectar les seves àrees potencials de creixement i l’elaboració d’un Pla de Creixement amb accions de millora concretes en innovació, recursos humans, operacions, digitalització, Marketing i comercialització i finances, entre d’altres. Aquest programa està orientat a beneficiar a 2.600 pimes de tots els sectors, en especial a petites empreses amb capacitat de creixement empresarial. 

Activa Ciberseguretat: realitza una auditoria de l’empresa en matèria de Ciberseguretat per tal de conèixer el seu nivell de seguretat i l’elaboració d’un pla de Ciberseguretat. Aquest programa està orientat a tot tipus de pimes, amb l’objectiu d’ajudar a 4.500 empreses que desitgin millorar o potenciar els seus processos de ciberseguretat. 

 

Quines són les quanties dels ajuts?
La quantia de l’ajut per beneficiari podria ascendir a: 

 • Activa Indústria 4.0: 7.400 euros
 • Activa Creixement: 6.150 euros
 • Activa Ciberseguretat: 2.140 euros

 

Quant duraran els programes?
La durada dels programes serà de quatre mesos per a cada empresa beneficiària i inclouran: 

 • 50 hores d’assessorament en el programa Activa Indústria
 • 50 hores d’assessorament en el programa Activa Creixement
 • 20 hores d’assessorament en el programa Activa Ciberseguretat
 • Tallers telemàtics i demostratius

 

Quins requisits cal complir per a accedir als ajuts?

 • Estar inscrites al cens d’empresaris professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de la sol·licitud de l’ajut. 
 • Que tinguin el seu domicili fiscal i el seu principal centre operatiu a Espanya i mantenir-los, almenys, durant el període de prestació de les activitats objecte de subvenció. 
 • Que no tingui deutes per recobrament d’ajuts o préstecs amb l’Administració. 
 • Queden excloses d’aquests ajuts les entitats que integrin el sector públic institucional de qualsevol Administració pública.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top