Nova convocatòria per a persones afectades per un ERTO (Catalunya)

S’obre una nova convocatòria d’ajuts per a persones afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària durant el mes de maig de 2021.
Aquest ajut pretén ser un complement per a la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, amb la finalitat de pal·liar en part aquesta disminució d'ingressos.
 

Requisits per accedir a aquestes ajudes:

  • Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
  • Estar en un ERTO actiu derivat de la COVID-19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de maig de 2021 o bé ser titular de la prestació extraordinària en el cas de fix-discontinu (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre), com a mínim un dia entre l’1 i el 31 de maig 2021, o tinguin pendent el reconeixement en el mateix període.
  • Complir els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

 

A quin import puc accedir:

  • De 1 a 90 dies a l’ERTO: 600 €
  • Més de 90 dies a l’ERTO: 700 €


Presentació de sol·licituds
No cal presentar cap sol·licitud ja que val la que es va presentar en el període del 5 de juliol fins el 15 de juliol de 2021.


Com sabré si m’han donat aquest ajut?
Si vares demanar-lo al juliol, en un termini màxim de 6 mesos a partir d’avui i t’ho notificaran.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top