Nova ajuda de la Generalitat de Catalunya al sector de l’agricultura

La Generalitat de Catalunya obre una nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària (RESOLUCIÓ ARP/83/2021, de 13 de gener). 

Per aquests ajuts, l’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds serà la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

 

Termini de presentació de les sol·licituds: 
S’estableixen 3 períodes de presentació de les sol·licituds:

  • Primer període: del 21 de gener al 1 de febrer de 2021
  •  Segon període: del 7 d’abril al 16 d’abril de 2021.
  • Tercer període: del 17 de maig al 26 de maig del 2021. 

El termini màxim per emetre una resolució sobre les sol·licituds serà el 15 de desembre de 2021. Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la generalitat de Catalunya (http://seu.gentcat.cat)

 

Dotació econòmica: 
Aquests ajuts s’han dotat amb 1.000.000€, que es repartirà de la següent manera: 

  • Sol·licituds corresponents al primer termini: 600.000€
  • Sol·licituds corresponents al segon termini: 300.000€
  • Sol·licituds corresponents al tercer termini: 100.000€

 

Sol·licitud:
Aquest ajut encara no es pot sol·licitar. Està pendent d’obrir convocatòria. 

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top