Nous avals ICO: Aprovat el primer tram de 5.000 milions d’euros

Dimarts 10 de maig el Congrés va aprovar el primer tram de 5.000 milions d’euros de la nova línia d’avals ICO perquè empreses i autònoms puguin fer front a l’impacte econòmic causat per la guerra a Ucraïna. 

La nova línia d’avals compta amb un import màxim de 10.000 milions d’euros per tal de garantir l’accés a la liquiditat de les empreses afectades per l’increment de les despeses energètiques o de les matèries primeres derivades de la guerra a Ucraïna. 

 

A què es destinaran els avals?
Els avals es destinaran a garantir noves operacions de finançament concedides per les Entitats financeres. 

 

Quins percentatges garantirà l’aval?
L’aval garantirà fins el 80% dels nous préstec d’operacions sol·licitades amb import màxim avalat de fins a 400.000 euros amb caràcter general, o amb 35.000 euros per a empreses del sector primari, aqüicultura o pesca, en una o diverses operacions de préstec. En aquests casos, l’aval emès tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un termini màxim de 10 anys. 

Per a pimes i autònoms, pels préstecs per un volum superior l’aval podrà garantir fins el 80% de l’import del crèdit i fins el 70% per la resta d’empreses, si bé l’import total del préstec no podrà ser major del 15% del volum de negocis anual mitjà total del beneficiari durant els tres últims exercicis, o del 50% de les despeses de l’energia en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud del préstec. Per aquests préstecs l’aval coincidirà també amb el termini d’amortització de l’operació, que serà de fins a vuit anys. 

 

Quins requisits han de complir les empreses i els autònoms per tal de poder sol·licitar els avals?

  • No estar en situació de morositat.
  • No estar en procediment concursal a la data de signatura de l’operació.
  • No estar subjectes a sancions per part de la Unió Europea.
  • No tenir cap procés d’execució d’avals gestionats per l’ICO en el moment de la sol·licitud. 

 

Quan es podran sol·licitar els avals?
El termini per a sol·licitar els avals finalitzarà l’1 de desembre del 2022. 


Accedeix al BOE

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top